Werken
Nieuwsbrief december

     OKRA WERKEN VOOR EEN SCHITTEREND WERKJAAR

Jong zijn is “in”.  Zelfs de 55-plussers willen niet zelden het imago ‘jong’ met alle macht voor zichzelf behouden (vaak ten onrechte overigens).
En dat zorgt er voor dat sommigen niet willen toetreden tot verenigingen voor senioren. Ze zijn dan ook vaak ziende blind,
want de seniorenverenigingen doen er alles aan om hun leden te helpen om zo jong mogelijk te blijven..
OKRA Werken is op het vlak van het jong en actief houden van haar leden alleszins  geen uitzondering. 
De nieuwe slogan van OKRA nationaal “Lekker actief” wordt in Werken met man en macht nagestreefd. 
Getuige daarvan de activiteiten van de diverse clubs en het programma voor het komende werkjaar.

HET CLUBLEVEN

Bij OKRA WERKEN zijn de ‘clubs’ autonoom werkende groepen van enthousiast werkende mensen die via hun hobby lichaam en geest actief en jong weten te houden.
Wie heeft onze grote meute fietsers nog nooit tegengekomen op de West-Vlaamse wegen? Arseen Vermander weet telkens weer
fietsveilige en landschappelijk mooie trajecten uit te stippelen. Arseen staat trouwens ook in voor de verschillende ploegen van kubbspelers.
Die bewijzen trouwens keer op keer dat ze ten onrechte wel eens als oud worden afgeschilderd. Dat bewijzen hun resultaten in diverse kubb-competities
in de streek, zoals bijvoorbeeld nog recent tijdens de Werkense kermis.
De dansclub van Cyriel Debeuckelaere heeft zo’n succes dat tal van mensen uit andere gemeenten in Werken komen mee dansen.
De creaclub van Maria Rommel weet een groepje van creatieve dames telkens weer tot creatieve en/of lekkere creaties te inspireren.
De biljartclub van Remi Debeuckelaere houdt haar leden tweemaal per week actief op het groene laken.
De kaartclub van Wilfried Vanpoucke en Willy Bilcke zorgt voor actieve geesten bij de Werkense manillers
In mei 2018 organiseert OKRA Werken bovendien een cursus van 3 lessen over smartphone-gebruik. Geen overbodige luxe overigens in een tijd
waarin je voor alles en nog wat zo’n ding nodig hebt.

HET PROGRAMMA VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
- 17 januari 2018: spreekbeurt over gezondheid
- 25 februari 2018: het ‘rijke’ OKRA-ontbijt, dat ook openstaat voor niet-leden.
- 28 maart 2018: een heerlijke muziek en dansnamiddag met Jan Wuytens
- 25 april: spreekster Danielle Slap over ‘Het geheugen’ en ‘Van riek tot vork’
- 23 mei 2018: een daguitstap per bus naar Frans-Vlaanderen (ook voor niet-leden)
- 27 juni 2018: de ‘sport- en spelnamiddag’ met pannenkoekenbak van OKRA Werken
- 19 september 2018: de grote proeverij van Zuid-Afrikaanse wijnen
- 24 oktober 2018: de humoristische evocatie ‘Met de groeten van Tijl Uilenspiegel’
- 28 november 2018: Hilvi en Erik (moppen, sketchen, zang)
- 19 december 2018: muzikaal kerstprogramma met zanger Roland
Wie lid wenst te worden van onze ‘actief-lekkere’ vereniging dient zich te wenden tot Reine-Marie Beernaert, Werkenstraat 111, Werken, 051.56.86.37.
Prijs voor het lidmaatschap: 23 € voor een alleenstaande en 38€ voor een koppel.

Terug naar overzicht