Hasselt Heilig Hart

HARTELIJK WELKOM OP DE WEBSITE VAN

OKRA HEILIG HART HASSELT  

 

Deze website wil U een overzicht geven van de werking van
dit dynamisch trefpunt van OKRA.

U vindt er alle mogelijke informatie over bestuur,
jaarprogramma, wekelijkse en tweewekelijkse activiteiten,
uitstappen, feesten, foto's en video's van activiteiten, enz.

Zopas vierden we ons zomerfeest en voorstelling van ons jaarprogramma 2017-2018.
We willen dit hier toch nog even in de belangstelling zetten.
Bij die gelegenheid stelde onze vriend en medelid ook
zijn werken ten toon :

ZOMERFEEST EN VOORSTELLING JAARPROGRAMMA

Op vrijdag, 1 september, hield Okra Heilig Hart Hasselt haar jaarlijks zomerfeest. Bij die gelegenheid werd ook het programma voor het volgende werkjaar voorgesteld.
Iedereen werd bij het binnenkomen verwelkomd met een glaasje bubbels of frisdrank .
Teamleider Luc Gybels was zeer verheugd om ongeveer 100 aanwezigen te mogen welkom heten en dankte hun dan ook heel hartelijk voor hun aanwezigheid.
Met een mooie powerpoint-presentatie stelde sekretaris Ilona Böröcz het zeer uitgebreide jaarprogramma voor. Er zal weer voor “elck wat wils” zijn : de wekelijkse praatcafé’s en lijndansnamiddagen, de culturele uitstappen, de ontspannende uitstappen, de wandelingen, de vormingsdagen, de sportieve activiteiten,  enz.,  te veel om op te noemen.
Om te vermijden dat men het overzicht van deze talrijke activiteiten zou verliezen, werd aan iedereen een prachtige brochure overhandigd waarin alles nog eens chronologisch opgesomd werd. Deze brochure werd mooi verfraaid met tekeningen van ons medelid Tony Cox. Werkelijk, een document om bij te houden, om niet te zeggen : een collectors-item !
Daarna werd de tentoonstelling van ons medelid Tony Cox voorgesteld en geopend. In een afzonderlijk item komen wij hierop terug.
Iedereen had er na deze uitleg werkelijk honger van gekregen. De heerlijke barbecue was dan ook heel welgekomen.
Om nog meer animatie te brengen, gaven de lijndansers van ons trefpunt nog een zeer mooie demonstratie van hun kunnen.
De sfeer zat er daarna zeer goed in, zodat het feest al pratend en dansend nog heel lang doorging. 
De afwezigen hadden weer maar eens ongelijk !

Foto's van deze activiteit vind je hier.

TENTOONSTELLING TONY COX

Bij gelegenheid van het zomerfeest en de voorstelling van het jaarprogramma van Okra Heilig Hart Hasselt, werd door het bestuur aan medelid Tony Cox gevraagd om zijn tekeningen en poëzie voor te stellen aan de andere leden.
Tony kreeg 9 jaar geleden de vreselijke diagnose gesteld : U lijdt aan de ziekte van Parkinson.
In plaats van te zitten kniezen en fatalistisch te zijn, heeft Tony zijn leven een andere wending gegeven. Hij is beginnen tekenen, kleuren, poëzie schrijven. Dit heeft bij Tony een zeer positieve invloed gehad op de evolutie van zijn ziekte.
Het bestuur van Okra wil, door deze tentoonstelling, aan iedereen de boodschap geven dat het leven niet stopt wanneer tegenslagen en ziektes onverwacht opduiken. Het is duidelijk dat men, door positief ingesteld te zijn, nog heel wat van het leven kan maken.
Tony is dan ook heel graag op deze uitnodiging ingegaan en stelde een belangrijk deel van zijn expressies open voor de leden van Okra en voor andere belangstellenden.
De zeer grote interesse die er was voor deze tentoonstelling toont aan dat dit aan heel wat mensen, toch 55-plussers, een hart onder de riem gaf.

Tony, namens Okra Heilig Hart, en namens al uw vrienden van dit trefpunt : heel erg bedankt !

Foto's van deze activiteit vind je hier.

 

Wij hopen U binnenkort te mogen ontmoeten op een van
onze volgende,  talrijke
activiteiten !

 

HARTELIJK WELKOM !  

 

Een woordje meer over OKRA HEILIG HART HASSELT.

 

Ons trefpunt bestaat reeds verschillende jaren.

Enkele jaren geleden werd het bestuur volledig vernieuwd
wat meteen ook een nieuwe start inhield.

We zijn ondertussen uitgegroeid tot een fijn trefpunt voor onze 55-plussers met een veelheid aan activiteiten.

Eerst en vooral hebben we onze wekelijkse samenkomsten op vrijdagnamiddag in de ontspanningszaal van Villa Temporis, waar onze leden van hun club-bezigheden kunnen genieten. Kaarten, Rummicub-spelen, gewoon wat praten, een glaasje drinken, alles komt er aan bod !
Om de veertien dagen wordt er ook aan handwerken gedaan : breien, haken, enz.
Dat het er steeds gezellig aan toe gaat blijkt uit het feit dat er wel elke week iemand is die zijn/haar verjaardag viert. Steeds wordt er gezongen en van een heerlijke tractatie genoten.
Tijdens het seizoen wordt er ook steeds op maandagnamiddag aan lijndansen gedaan. Ervaren lesgeefsters leren steeds nieuwe dansen aan. De meer dan 30 regelmatige deelnemers genieten steeds van deze activiteit.
Het sportieve wordt in ons trefpunt niet vergeten. Regelmatig worden er wandelingen georganiseerd, aangepast aan het niveau van onze leden.
Ook het culturele gebeuren komt aan bod. Onze leden worden regelmatig uitgenodigd mee te genieten van concerten en voorstellingen.

U merkt het : wij proberen de noden van de 55-plussers in te vullen met een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan activiteiten.
Je vind dit aanbod terug in onze jaarplanning.

De motor achter dit alles is onze prachtige bestuursploeg, waarvan je de samenstelling hieronder vind.

Voor diegenen die dit wensen : ons trefpunt en onze bestuursleden zijn bereikbaar via één mailadres :

okrahasseltheilighart@gmail.com 

BESTUUR OKRA HEILIG HART HASSELT  

Luc.JPG

Luc Gybels

011754002
0477884822

Teamleider
+
Wandelingen
Robert.JPG

Robert Steegmans

0484162380

Mede-teamleider
Anne-Marie.JPG

Anne-Marie Daenen

011256911

Financieel verantwoordelijke
Ilona.JPG

Ilona Böröcz

011256794
0495595422

Secretaris
 
Madeleine.jpg

Madeleine Fidler

011251346

Medewerkster
Viviane.JPG

Viviane Heylen

011754002

Medewerkster
Marie-Jeanne.JPG

Marie-Jeanne Roosen

011235332

Medewerkster
Chris.JPG

Chris Steegmans

011253487

Medewerkster
Jaak.JPG

Jaak Van Gompel

0494930610

Wandelingen

 

VRIJWILLIGE MEDEWERKERS 

Monique America
0497859017

Lijndansen

Lut Oris
0477476542

Lijndansen

Rita Vanoppen
0499740338

Lijndansen

Anny Wolfs
0497900021

Lijndansen

Bruno Conings 

Bedeling boekjes

Raymond Vanderstraeten
011756414
0478752518
raymondvanderstraeten@telenet.be

Beheerder website
 
 
NIEUWSBERICHTEN UIT ONS TREFPUNT 

 

 

FAMILIEBERICHTEN
 > Lees meer >>
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017
 > Lees meer >>