Buitenactiviteiten: Wat is nieuw?

Buitenactiviteiten met meer dan 50 personen zijn verboden tenzij je de toestemming hebt om het te organiseren als een evenement.
Als evenement betekent:

  • De activiteit is een zittende activiteit en staat open voor niet-leden
  • maximum 400 deelnemers
  • Je moet een CERM invullen (zie www.covideventriskmodel.be) waaruit blijkt dat je organisatie coronaproof is
  • Je moet dit CERM voorleggen aan je gemeente-/stadsbestuur én toelating krijgen om dit evenement te organiseren.