" OPGELET FLASHBERICHT " i.v.m. Coronavirus. Zie ook maandprogramma juni-juli-augustus!

Het lentefeest van 19/03/2020 wordt onder voorbehoud verplaatst naar het zomerfeest op 13/08/2020. De geplande reizen worden verplaatst naar een latere datum. We houden u op de hoogte. Kijk op het item "Nieuws" District Berendrecht - Zandvliet -Lillo voor corona nieuw uit de Polder.

Ontmoeting & Ontspanning

Betreft: Corona-virus

VERLENGING SCHORSING VAN ALLE ACTIVITEITEN.  

GEPLANDE REIZEN WORDEN VERSCHOVEN NAAR EEN LATERE DATUM.
Alle activiteiten van de komende maanden worden afgelast.

Zie maandprogramma juli - augustus

Via OKRA – Antwerpen vernemen we vandaag (11 maart 2020) het strikte advies van de overheid om alle activiteiten, samenkomsten en reizen met senioren met onmiddellijke ingang op te schorten. Alvast tot en met einde juni 2020.

Ook andere seniorenorganisaties kregen dit advies. De lokale dienstencentra sluiten ook vanaf heden tot eind maart de deuren, dit om dezelfde redenen. Woonzorgcentra nemen eveneens strenge maatregelen en bannen alle bezoeken van externen. Vandaag zal OKRA, samen met de andere seniorenorganisaties hierover in de pers communiceren.

OKRA volgt dit advies op. Als grootste seniorenbeweging van het land wensen wij geen onnodige risico’s te nemen gezien het feit dat de oudste bevolkingsgroep het meest kwetsbaar is voor dit virus.

Algemene info

Van woensdag 1 januari 2020
tot donderdag 31 december 2020
Vanaf 12u00
Gratis voor leden
Gratis voor niet-leden