(on-line) Voordracht met dr. Ward Heggermont van het Hartcentrum van het OLV-ziekenhuis Voorstelling van ons goed doel van het nieuwjaarsconcert 2021

Kunst, Cultuur & Crea

Een op negen vrouwen krijgt tijdens haar leven borstkanker. Voor vrouwen met borstkanker is chemotherapie vaak de enige optie. Meestal bestaat een chemotherapie uit een combinatie van geneesmiddelen die volgens ver- schillende mechanismen werken. Zo worden kankercellen op verschillende fronten tegelijk aangevallen, wat de doeltreffendheid van de behandeling verhoogt. In grote lijnen valt chemotherapie cellen aan die zich snel vermeerderen. Dat zijn kankercellen, maar ook gezonde cellen die zich vermenigvuldigen. Na de behandeling herstellen de gezonde cellen zich meestal en na verloop van tijd verdwijnen ook de bijwerkingen.

Chemotherapie kan de bloedvaten (kransslagaders) ernstige schade berokkenen, met verhoogde kans op slagaderverkalking en bloedvatvernauwing tot gevolg. Dit doet de kans op een hartinfarct, hartritmestoornissen en hartzwakte toenemen. Sommige chemotherapieën tasten de hartspier aan en kunnen op termijn hartfalen veroorzaken. We noemen dit ‘chemotherapie geïnduceerd hartfalen’. De combinatie van bepaalde vormen van chemothe- rapie en radiotherapie vergroot de kans op hartschade. Vaak treden deze nadelige effecten van de behandeling pas jaren na het beëindigen van de chemotherapie op.

Voor vrouwen die door borstkanker al een moeilijke tijd achter de rug hebben, is de confrontatie met hartfalen terug een harde klap. Hart voor Research Aalst wil voorkomen dat deze vrouwen nogmaals door de hel moeten. We zetten de strijd in op twee fronten: een beter cardiovasculair opvolgingstraject en wetenschappelijk onderzoek rond chemotherapie geïnduceerd hartfalen.

Zowel in België als daarbuiten is de nazorg voor patiënten die een kanker- behandeling ondergingen in volle ontwikkeling. Er zijn steeds meer vrouwen die borstkanker overwinnen, met dank aan de steeds efficiëntere behande- lingen. Ondanks de verhoogde overlevingskansen voor wat betreft kanker, sterven nu meer vrouwen aan de neveneffecten van hun chemotherapie. Cardiovasculaire ziektes staan hierbij met stip op één.

De cardiologen van het Hartcentrum OLV Aalst focussen zich op borstkankerpatiëntes. Ze werken nauw samen met de collega-artsen van de borstkliniek om de zorg en opvang van deze patiënten te verbeteren. Echter, ook andere patiënten die een chemotherapiebehandeling ondergaan komen in aanmerking voor de studie.

De algemene richtlijnen voor de cardiovasculaire follow-up van (ex-)kankerpatiënten zijn op dit moment nog niet evidence-based, maar vooral gebaseerd op consensus. De nazorg voor patiënten die kanker hebben gehad, kan en moet beter. En daar willen we met Hart voor Research Aalst het verschil maken. De joint-venture tussen cardiologen en oncologen zal leiden tot een betere opvang en begeleiding van kankerpatiënten. Het doel is een multidisciplinair zorgtraject te ontwikkelen voor patiënten met chemotherapie geïnduceerde cardiotoxiteit.

Op zoek naar de juiste biomarkers

Hart voor Research Aalst wil, naast het ontwikkelen van het zorgtraject, ook wetenschappelijk onderzoek uit- voeren naar de oorzaak en behandeling van chemotherapie geïnduceerd hartfalen, zodat minder vrouwen na chemotherapie geconfronteerd worden met hartfalen.

Doelen van het onderzoek:

1. De diagnose van hartfalen in een vroeger stadium stellen.

2. Een accuratere diagnose van linkerventrikeldysfunctie (een vroeg stadium van hartfalen).

3. De levensverwachting van patiëntes met cardiale toxiciteit verbeteren.

Het is nog niemand gelukt een goede biomarker te vinden waarmee de disfunctie in een vroeg stadium, dus voor het manifest worden van hartfalen, kan worden vastgesteld. Op dat moment is de schade aan het hart nog omkeerbaar, op voorwaarde dat de therapie wordt aangepast of gestopt. We gaan op zoek naar biomarkers die kunnen voorspellen wie gevoelig is voor de chemotherapie en wanneer de toxische dosis voor het hart bereikt wordt.

Algemene info

vrijdag 21 mei 2021
Vanaf 14u30
Tot 17u00
€ 5 (leden)
€ 5 (niet-leden)
inschrijven via okra.academie.wetteren@telenet.be