Voordracht met prof. em. dr. JEAN-PAUL VAN BENDEGEM on-line sessie via YouTube

Kunst, Cultuur & Crea

Wat betekent het om een ‘senior’ te zijn in onze moderne samenleving? Al te vaak wordt deze vraag door ‘niet-senioren’ beantwoord en al te vaak wordt een passief beeld gepresenteerd. In deze lezing wordt een ‘contraire’ visie gepresenteerd: de senior als wijze puber. Wijs door de ervaring, puber door de mentale en lichamelijke veranderingen en aanpassingen. Maar ook ‘opstandig’, wat leidt tot een actief mensbeeld.

Prof. em. dr. Jean-Paul Van Bendegem is licentiaat in de wiskun­de en doctor in de wijsbegeerte. Hij was buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel voor de vakken logica en wetenschapsfilosofie.

Algemene info

vrijdag 12 maart 2021
Vanaf 14u30
Tot 16u00
€ 5 (leden)
€ 5 (niet-leden)
inschrijven via okra.academie.wetteren@telenet.be