Victoriaanse tijd, van erotiek tot pudeur - Peter De Smet - wij brengen onze interessante voordracht met zijn spitante spreker graag naar u thuis !

Vanaf 1837 kwam de Duitstalige achttienjarige prinses Victoria op de troon in Engeland, zij bleef koningin, en later keizerin, tot haar dood in 1901. Vandaar wordt de negentiende eeuw in Engeland het Victoriaanse tijdperk genoemd. In die tijd regeerde Groot-Brittannië over een vierde van de wereld.

Ontmoeting & Ontspanning
Voorbij

Werkelijk een rijk waar de zon nooit onderging. Op het industriële vlak bleef Engeland tot de jaren 1870 bijna zonder concurrent. Het zal dus niet verbazen dat de Victoriaanse tijd een bijzonder boeiende periode is.

We bespreken het doen en laten van de burgers in deze tijd. Onderwerpen zoals huwelijk, seks, scheiding en dergelijke komen ruimschoots aan bod.

Algemene info

online de dag voor de voordracht ontvangt u van ons een link. Eenvoudig op klikken en u bent erbij !
donderdag 3 juni 2021
Vanaf 14u00
Tot 17u00
Max. 40 deelnemers
€ 5 (leden)
€ 5 (niet-leden)
Voorbij