Kaarting - 2019

Ontmoeting & Ontspanning

Algemene info

Van woensdag 9 januari
tot woensdag 4 december

Woensdag 9 januari

Woensdag 6 februari

Woensdag 6 maart

Woensdag 3 april

Woensdag 8 mei

Woensdag 5 juni

Woensdag 3 juli

Woensdag 4 september

Woensdag 2 oktober

Woensdag 23 oktober Inhaalkaarting

Woensdag 6 november

Woensdag 4 december Kampioenviering kaarting

Locatie

Malpertus
Gauwelstraat 029
8551 Heestert