Kaarting - 2020

Ontmoeting & Ontspanning

Algemene info

José Desmet
Tel: 0479-52 25 07
Van woensdag 8 januari 2020
tot woensdag 2 december 2020

Woensdag 8 januari

Woensdag 5 februari

Woensdag 4 maart

Woensdag 8 juli

Woensdag 2 september

Woensdag 7 oktober

Woensdag 21 oktober Inhaalkaarting

Woensdag 4 november

Woensdag 2 december Kampioenviering kaarting

Locatie

Malpertus
Gauwelstraat 029
8551 Heestert