Algemene richtlijnen

  • Ziek of Covid-symtomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts
  • Laat je vaccineren
  • Was regelmatig je handen
  • Hoest/nies in je elleboog
  • Verlucht en ventileer binnenruimtes
  • Stel een covid-coördinator aan die met een team de toepassing van de veiligheidsmaatregelen begeleidt


Weet dat het virus hoofdzakelijk wordt doorgegeven via de lucht. Wie gevaccineerd is, blijkt minder kwetsbaar voor varianten van het virus, en bij een eventuele besmetting zijn de ziektesymptomen minder zwaar (indien er geen onderliggende aandoeningen zijn). Een recente studie wijst er zelfs op dat je het vaccin minder vaak overdraagt als je gevaccineerd bent.