Binnenactiviteiten: wat is nieuw?

Binnenactiviteiten:

Binnenactiviteiten met meer dan 50 personen zijn verboden tenzij je de toestemming hebt om het te organiseren als een evenement.
Als evenement betekent:

  • De activiteit verloopt zittend, staat open voor niet-leden
  • Het aantal deelnemers is beperkt tot 75% van de CIRM-capaciteit die de zaaluitbater heeft bepaald met een absoluut maximum van 200 personen.
  • Je moet een CERM invullen (zie www.covideventriskmodel.be) waaruit blijkt dat je organisatie coronaproof is.
  • Je moet dit CERM voorleggen aan je gemeente-/stadsbestuur en toelating krijgen om dit evenement te organiseren.