Prognose zomer 2021

Onder voorbehoud van bevestiging door een Ministerieel Besluit

Prognose 25 juni: wat wijzigt er?

  • Alle maatregelen dd. 9 juni blijven behouden, behalve Socio-culturele activiteiten met max. 100 personen, binnen en buiten, exclusief begeleiders.
  • Voor sportactiviteiten verwijzen we naar onze website www.eenlevenlangleren.be

Prognose 1 juli: wat wijzigt er?

  • We verwachten geen verdere versoepelingen voor socio-culturele activiteiten behalve voor evenementen: concerten, voorstellingen, lezingen, festivals, … kunnen met max. 2000 mensen binnen en met max. 2500 mensen buiten

Prognose 30 juli: wat wijzigt er?

  • We verwachten dat alle culturele activiteiten (repetities, vergaderingen, workshops, vormingen, …) toegelaten worden met max. 200 mensen, zowel binnen als buiten (begeleider niet meegeteld). Publieksevenementen kunnen met max. 3000 mensen binnen, max. 5000 mensen buiten.

Wat eten en drinken betreft, volgen we het advies van De Federatie:

  • Hou dit beperkt, organiseer dus nog geen activiteiten waar eten en drinken de kern van de zaak is
  • Indien je toch iets te eten/drinken wilt aanbieden, volg dan de richtlijnen van het horecaprotocol
  • Laat mensen zo veel mogelijk zelf iets meebrengen of voorzie individueel verpakte zaken
  • Als je toch iets aanbiedt, laat 1 iemand met mondmasker en goed gewassen handen dan de bediening doen;
  • Sensibiliseer dat het mondmasker terug opgezet wordt na eten/drinken 
  • beperk de tijd zonder mondmasker zo veel als mogelijk!