Aansprakelijkheid: Ben ik als organisator of Covid-coördinator aansprakelijk wanneer er nadien een besmetting wordt vastgesteld in ons trefpunt?

Een belangrijke vraag is of je als organisator aansprakelijk kunt gesteld worden als zich ondanks de genomen maatregelen toch een besmetting zou voordoen als gevolg van de interactie tijdens jullie activiteit. Wie de organisator in gebreke wil stellen, moet kunnen bewijzen dat hij besmet werd tijdens deze activiteit en dat dit te wijten is aan een fout van de organisator. Gezien de lange incubatietijd waarin de betrokkene nog vele andere contacten kan gehad hebben, is dat al moeilijk aantoonbaar. In ieder geval zal een organisator niet aansprakelijk gesteld worden voor een besmetting als: 

 • Hij de activiteit organiseert volgens de wettelijk geldende maatregelen
 • Hij bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de activiteit alle inspanningen heeft geleverd om besmetting en verdere verspreiding te voorkomen.
Daarom is het verplicht om bij elke activiteit een covid-coördinator aan te stellen die met een team de toepassing van de veiligheidsmaatregelen opvolgt. Een handig hulpmiddel daarbij is het draaiboek dat we opstelden. Voor Vlaanderen is dit draaiboek beperkt door de huidige versoepelingen: we werken aan een aangepaste versie. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft het draaiboek ongewijzigd van toepassing  (‘Model Draaiboek Buitenactiviteiten’ en ‘Model Draaiboek Binnenactiviteiten’)

Angstgevoelens bij onze leden, hoe gaan we hiermee om?

Angstgevoelens bij vrijwilligers en leden is een reëel en niet te onderschatten thema. Jullie regiosecretariaat zal jullie helpen bij de doorstart in trefpunten, regiowerking en themawerkingen. Enkele basistips kunnen je alvast op weg helpen: 

 • Creëer een veilige omgeving waarin het gevoel van angst benoemd wordt zodat mensen hun verhaal kunnen en durven doen 
 • Hanteer zelf steeds een respectvolle, open en begripvolle houding 
 • Kies voor open vragen:
  • Wat heb je nodig om een doorstart te kunnen maken? 
  • Wat zou je kunnen helpen om met die angst om te gaan? 
 • Als mensen emotioneel worden, moet je dit niet trachten weg te nemen met feiten (cijfers, wetenschappelijke info e.d.). Neem gerust de tijd om stil te staan bij deze emoties. Pas daarna komt er plaats voor jouw feiten.

Besmetting: wat moeten we doen als iemand positief testte na een OKRA-activiteit?

Wie ziektesymptomen voelt, neemt niet deel aan een activiteit. Wie na een activiteit toch positief testte, moet zo snel mogelijk de COVID-coördinator van deze activiteit verwittigen. Deze zal dan

 • alle aanwezigen op de activiteit verwittigen dat er een besmet persoon aanwezig was (zonder naam te noemen).
 • Iedereen bij de huisarts een PCR-test laten afnemen (niet via een zelftest van de apotheek: via de huisarts gaan de gegevens automatisch naar de beveiligde databank).
 • Iedereen blijft ook in quarantaine tot uit het resultaat van deze test blijkt dat ze negatief testten. (Een paar dagen later zal de huisarts een nieuwe PCR-test afnemen ter controle.)

Coronapas: kunnen we dit opvragen tijdens onze activiteit?

Neen. Vaccinatie kan geen norm zijn om deel te kunnen nemen aan een OKRA-activiteit. De wet op de privacy verbiedt ons zelfs om deze info op te vragen bij deelname aan een activiteit. Vaccinatie blijft een individuele verantwoordelijkheid. Wij bevelen vaccinatie aan omdat je op die manier al het mogelijke doet om jezelf en de personen rondom je te beschermen tegen een coronabesmetting. Maar de ziekenhuisopnames wijzen erop dat het risico groot is voor wie gekozen heeft om zich niet te laten vaccineren. Zie in dat verband onze veelgestelde vraag over de aansprakelijkheid!

Daguitstappen: kunnen we die al plannen? 

De huidige versoepelingen maken de organisatie van een daguitstap makkelijker te organiseren maar een aantal andere protocollen blijven van toepassing:

 • Uitstap is een organisatie van OKRA = protocol cultuur zoals beschreven in het modeldraaiboek voor buitenactiviteiten
 • Je verplaatst je met autocar/openbaar vervoer = protocol autocars
 • Eten/drinken = protocol horeca 
 • Stadswandeling met gids, museumbezoek, …

Drank/eten tijdens activiteiten

Gezien de vaccinatiegraad gelden deze richtlijnen uitsluitend voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elders kunnen we eten/drinken aanbieden aan onze leden zonder enige beperking (mondmasker, afstand, looplijnen, …).


Covid-besmetting gebeurt voornamelijk via de lucht die we inademen. Als je drank/eten aanbiedt, zetten de leden hun mondmasker af en moet je extra aandacht besteden aan de ventilatie in je zaal. Daarom:

 • Je biedt alleen een drankje aan? Bovenop het modeldraaiboek binnenactiviteiten: bediening steeds met chirurgisch mondmasker én aan de tafel, extra handgels voor medewerkers, leden dragen bij elke verplaatsing hun mondmasker, drankoverzicht hangt goed zichtbaar uit, papieren tafellakens, aparte afwas voor afwas/afspoelen, glazen niet afdrogen. Zorg voor een C02-meter met extra verluchting!
 • Je biedt ook een stuk taart aan? Idem drank met extra aandacht voor de medewerkers in de keuken. Zij dragen een chirurgisch masker (evt. aangevuld met faceshield), staan op 1,5m afstand van mekaar, gebruiken elk hun eigen mes/keukenhanddoek, afwasmateriaal veelvuldig wisselen, zorg voor goede handhygiëne, individuele porties die aan tafel worden gebracht.
 • Je biedt ook een koude/warme schotel aan die je met mondmasker in de zaal opdient: je volgt het horeca-protocol m.b.t. bereiding, bediening, actieplan ventilatie

De speciale website HeropstartHoreca biedt nog meer informatie.

Fietsen, wandelen: mag je in groep de grens oversteken naar Nederland/Frankrijk/Duitsland? 

Je mag de grens oversteken,  mits je dan de richtlijnen in dat land respecteert. In het buitenland kunnen die verschillen, dus informeer je vooraf grondig!

Onderliggend speelt nog een verzekeringsprobleem. Want zo’n fiets- of wandelactiviteiten die regelmatig terugkeren, vallen onder de sportreglementering en -verzekering (zie www.eenlevenlangsporten.be). Alleen als je trefpunt slechts uitzonderlijk een fietstocht/wandeling organiseert (vb. een zingevingswandeling) mag je dit als socio-culturele activiteit beschouwen waarbij de leden gedekt zijn door de algemene OKRA-verzekering.

Koor: kunnen we terug samenkomen?

Sinds 1 september zijn deze repetities ook allemaal opnieuw toegelaten zonder beperking, en met het advies om te ventileren tijdens de repetitie en de pauzes.

Meer info vind je ook op www.sectorgidscultuur.be en www.koorenstem.be

Museumbezoek, kunnen we dat in groep organiseren? 

Neem vooraf contact op met het museum dat je wilt bezoeken: zij kunnen je verder informeren over de mogelijkheden!

Niet-leden: wordt onze leden-activiteit een publiek evenement als er niet-leden aanwezig zijn?

Soms zijn er enkele niet-leden die deelnemen aan onze activiteit. Dit gebeurt vb. bij wijze van kennismaking met onze OKRA-werking. Ook dan blijft dit een georganiseerde leden-activiteit. Alleen als je een breed publiek uitnodigt, valt je activiteit onder de evenementen (indien je tijdens zo’n evenement drank/hapje aanbiedt, dien je ook het horecaprotocol te volgen).

Orkest: kunnen we terug samenkomen?

Sinds 1 september zijn deze repetities ook allemaal opnieuw toegelaten zonder beperking, en met het advies om te ventileren tijdens de repetitie en de pauzes.

Meer info vind je ook op www.vlamo.be

Overnachten: mogen we meerdaagse uitstappen organiseren?

Wij bieden opnieuw OKRA-reizen aan in een coronaveilige formule. Wie echter zelf een specifieke meerdaagse uitstap wil organiseren, valt onder een zeer specifieke reispakketwetgeving en is trouwens niet standaard gedekt door de OKRA-ledenverzekering. Bovendien leggen de coronamaatregelen verschillende bijkomende verplichtingen op m.b.t. de verplaatsing, het museum-/stadsbezoek, de overnachting, horecabezoek enz. Bespreek daarom je idee voor een meerdaagse uitstap met onze OKRA-reiswerking (Veronique.Cuppens@okra.be). Wij werken samen jullie reis uit en maken de nodige afspraken met busuitbater, hoteleigenaar, restauranthouder, museum enz. voor een coronaveilig verloop!

Protocollen: waarom moeten we naast het Model Draaiboek Binnen- Buitenactiviteiten ook nog sectorprotocollen opvolgen?

Dat lijkt op het eerste zicht verwarrend, maar wanneer wij als socio-culturele vereniging activiteiten aanbieden die ruimer zijn, dienen we bovenop de maatregelen die verplicht zijn voor onze sector rekening te houden met de richtlijnen in de desbetreffende sector:

 • Is de activiteit van sportieve aard, dan volg je de maatregelen van de sport (zie www.eenlevenlangsporten.be)
 • Is de activiteit van culturele aard, dan volgen we de maatregelen cultuur;
 • Is de activiteit van horeca- aard (bbq, een warme/koude schotel) dan volgen we de horeca maatregelen (zie heropstart HoReCa).
 • Is de activiteit van toeristische aard (vb. daguitstap) dan volgen we de maatregelen uit de sector (zie o.a. protocol autobus en autocar)

Mondmaskers, zijn mondmaskers verplicht als je koffie/drank opdient?

Ook voor horeca verdwijnt de mondmaskerplicht in Vlaanderen.