Veelgestelde vragen corona

Koor: kunnen we terug samenkomen?

Zij vallen onder de regelgeving voor socio-culturele activiteiten mits enkele bijzondere bepalingen. De afstand met publiek is minstens 3 m. Als er tussen de zangers een afstand van 3 m voorzien is, kan er zonder mondmasker gezongen worden. Deze afstand kan verkleind worden tot 1,5 m als aan één van volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er wordt wel een mondmasker gedragen (of gevalideerd alternatief)
 • Er worden plexischermen geplaatst tussen de zangers
 • Alle zangers staan op één rij en zingen in dezelfde richting maar niet naar mekaar toe

Meer tips vind je ook op www.sectorgidscultuur.be en www.koorenstem.be.

Orkest: kunnen we terug samenkomen?

Zij vallen onder de regelgeving voor socio-culturele activiteiten mits enkele bijzondere bepalingen. De minimale onderlinge afstand is 2 meter. Deze afstand kan verkleind worden tot 1,5 m als er beschermingsmateriaal (vb. plexischermen) gebruikt worden. Bovendien:

 • Speeksel wordt opgevangen in wegwerpdoeken of gevalideerde alternatieven
 • De vloer waarop de blaasinstrumenten worden gebruikt, wordt na gebruik extra schoongemaakt
 • Instrumenten mogen niet uitgewisseld worden (of gedurende 72 uur niet worden gebruikt om er zeker van te zijn dat het instrument niet langer met het virus besmet is)
 • Let extra op dat ook buiten het samenspel (pauzes enzovoort) de veiligheidsregels gerespecteerd worden!

Meer tips vind je ook op www.vlamo.be.

Sectorprotocollen: waarom moeten we naast het Model Draaiboek Binnen- Buitenactiviteiten ook nog sectorprotocollen opvolgen?

Dit is inderdaad verwarrend. Als we met ons trefpunt stoppen aan een café, gaan eten in een restaurant, of we bestellen een autocar, dan is het zonder meer duidelijk dat we ons daarbij zullen moeten schikken naar de richtlijnen van het café/restaurant/autocaruitbater. Hij is verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen uit hun sectorprotocol. Iets anders wordt het wanneer we tijdens onze OKRA-activiteit zelf bijvoorbeeld taart/koffie/maaltijd willen aanbieden. Dan worden we zelf verantwoordelijk om dit coronaveilig te organiseren. Maar het Modeldraaiboek binnenactiviteiten en het modeldraaiboek buitenactiviteiten rept hierover met geen woord. 

Het sectorprotocol Horeca beschrijft dit minutieus. Wanneer we dus zelf eten willen maken/aanbieden moeten we voor dit deel van onze activiteit ook dit sectorprotocol opvolgen.

Socio-culturele activiteit of evenement: wordt een ontmoetingsnamiddag in een parochiezaal een evenement als er een groepje optreedt?

Onze socio-culturele activiteiten zijn nooit evenementen en volgen steeds de veiligheidsrichtlijnen zoals beschreven in het ‘Model Draaiboek voor binnenactiviteitens’. Indien we activiteiten willen organiseren als een evenement dan is dat omdat we meer dan 50 deelnemers willen ontvangen. Maar dan gelden er andere spelregels: het publiek moet blijven zitten, ook niet-leden zijn welkom, de uitkomst van je ingevulde CERM is groen én daarenboven moet jouw lokaal bestuur zelf ook nog toestemming geven voor dit gebeuren.

CIRM, moet je een Covid Infrastruture Risk Model invullen voor de parochiezaal?

Het onderscheid tussen ‘socio-culturele activiteit’ en ‘evenement’ is doorslaggevend. Alleen voor een ‘evenement’ heb je een CIRM nodig dat op basis van een checklist zal bepalen hoeveel bezoekers toegelaten zijn in de zaal. Voor onze OKRA socio-culturele binnenactiviteiten heb je geen CIRM-toelating nodig. Je lokaal bestuur bepaalt de voorschriften (inclusief ventilatie) om de zaal waar je samenkomt open te kunnen houden.

Aansprakelijkheid: Ben ik als organisator of Covid-coördinator aansprakelijk wanneer er nadien een besmetting wordt vastgesteld in ons trefpunt?

Een belangrijke vraag is of je als organisator aansprakelijk kunt gesteld worden als zich ondanks de genomen maatregelen toch een besmetting zou voordoen als gevolg van de interactie tijdens jullie activiteit. Wie de organisator in gebreke wil stellen, moet kunnen bewijzen dat hij besmet werd tijdens deze activiteit en dat dit te wijten is aan een fout van de organisator. Gezien de lange incubatietijd waarin de betrokkene nog vele andere contacten kan gehad hebben, is dat al moeilijk aantoonbaar. In ieder geval zal een organisator niet aansprakelijk gesteld worden voor een besmetting als:

 • hij de activiteit organiseert volgens de wettelijk geldende maatregelen
 • hij bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de activiteit alle inspanningen heeft geleverd om besmetting en verdere verspreiding te voorkomen.

Daarom is het verplicht om bij elke activiteit een Covid-coördinator aan te stellen die een risico-analyse maakt en een draaiboek opstelt met alle voorzorgen en veiligheidsmaatregelen. Als hulp vind je daarvoor een ‘Model Draaiboek Buitenactiviteiten’ en ‘Model Draaiboek Binnenactiviteiten’.

Angstgevoelens bij onze leden, hoe gaan we hiermee om?

Angstgevoelens bij vrijwilligers en leden is een reëel en niet te onderschatten thema. Jullie regiosecretariaat zal jullie helpen bij de doorstart in trefpunten, regiowerking en themawerkingen. Enkele basistips kunnen je alvast op weg helpen:

 • Creëer een veilige omgeving waarin het gevoel van angst benoemd wordt zodat mensen hun verhaal kunnen en durven doen
 • Hanteer zelf steeds een respectvolle, open en begripvolle houding
 • Kies voor open vragen:
 • Wat heb je nodig om een doorstart te kunnen maken?
  Wat zou je kunnen helpen om met die angst om te gaan?
 • Als mensen emotioneel worden, moet je dit niet trachten weg te nemen met feiten (cijfers, wetenschappelijke info e.d.). Neem gerust de tijd om stil te staan bij deze emoties. Pas daarna komt er plaats voor jouw feiten.

Binnenactiviteiten: welke kunnen we hernemen?

Alle binnenactiviteiten kunnen heropstarten mits de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd:

 • 1,5m afstand (mondmasker verplicht als deze afstand niet kan gerespecteerd worden)
 • Max. 50 deelnemers (organisatieteam niet meegeteld)
 • Hoesten/niezen in je elleboog
 • De zaal wordt geventileerd overeenkomstig de richtlijnen van je gemeente- of stadsbestuur
 • Stel een covid-coördinator aan en stel een draaiboek op (zie ‘Model Draaiboek binnenactiviteiten’).

Ledenfeesten: mag je dit al organiseren?

Ledenfeesten gaan binnen door, veronderstellen dat er iets gegeten/gedronken wordt, dat mensen blij zijn mekaar terug te zien en her en der een praatje willen slaan. Strikt genomen zijn ze toegelaten mits naleving van de veiligheidsmaatregelen zoals beschreven in het ‘Model Draaiboek binnenactiviteiten’. Niet alle mogelijke activiteiten/richtlijnen zijn hierin echter opgenomen, daarom zijn er de zogenaamde sectorprotocollen die hiervoor de aanvullende richtlijnen verschaffen. Als je bv. met jouw vrijwilligers ook zelf een stuk taart en/of een kop koffie wilt aanbieden, moet je dit volledig verlopen volgens de richtlijnen in het protocol horeca.

Het naleven van deze protocollen bovenop het Model Draaiboek binnenactiviteiten is geen sinecure. Wij zijn daarom geneigd om dit af te raden.

Eventueel kan je overwegen om voor eten/drank een traiteur in te huren. De naleving van het sectorprotocol horeca is dan niet meer ten laste van het trefpunt waardoor je je aandacht volledig kunt richten op Model Draaiboek Binnenactiviteiten.

Eten/drinken: mag je dat aanbieden op een buitenactiviteit? 

Je mag dit organiseren mits naleving van het sectorprotocol horeca. We ontraden om dit te doen om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden. Eventueel kan je de deelnemers zelf hun drankje laten meebrengen. 

Carpoolen: Mogen we dit organiseren voor onze buitenactiviteit?  

Carpoolen is af te raden, indien niet te vermijden luidt het advies: max. 3 personen, met mondmasker en 2 raampjes open voor voldoende ventilatie.

Overnachten: mogen we meerdaagse uitstappen organiseren?

Meerdaagse uitstappen zijn niet vanzelfsprekend maar wel toegelaten mits je de verschillende protocollen van andere sectoren volgt tijdens de verplaatsing (bus,…), de geplande culturele activiteiten, de overnachting en het horecabezoek. Neem vooraf contact op met busuitbater, hoteleigenaar, restauranthouder, museum enz. om je correct te informeren.

Daguitstappen: kunnen we die al plannen? 

De organisatie van een daguitstap is beperkt toegelaten maar complex omdat je met verschillende protocollen moet rekening houden:

 • Uitstap is een organisatie van OKRA = protocol cultuur
 • Je verplaatst je met autocar/openbaar vervoer
 • Eten/drinken = protocol horeca
 • Stadswandeling met gids, museumbezoek, …

Daarom plaatsen we deze activiteit nog niet in the picture.

Museumbezoek, kunnen we dat in groep organiseren? 

Er is onduidelijkheid over de coronarichtlijnen voor musea. Als je een museumbezoek of een andere culturele binnenactiviteit voor een groep wilt organiseren, neem je best vooraf contact op met het betreffende museum: zij kunnen je verder informeren over de mogelijkheden!

Fietsen, wandelen: mag je in groep de grens oversteken naar Nederland/Frankrijk/Duitsland? 

Dit lijkt een simpele vraag naar de toepassing van de coronamaatregelen maar onderliggend speelt ook een verzekeringsprobleem. Spontaan zouden we deze vraag over fietstochten en wandelingen meteen doorschuiven naar onze sportafdeling. Want zo’n activiteiten die regelmatig terugkeren, vallen onder de sportreglementering en -verzekering (zie www.eenlevenlangsporten.be). Alleen als je trefpunt slechts uitzonderlijk een fietstocht/wandeling organiseert (vb. een zingevingswandeling) mag je dit als socio-culturele activiteit beschouwen waarbij de leden gedekt zijn door de algemene OKRA-verzekering. Maar je mag de grens oversteken, mits je dan de richtlijnen in dat land respecteert. In het buitenland kunnen die verschillen, dus informeer je vooraf grondig!

Mondmaskers: wanneer moet je ze nu wèl of toch niet dragen?

Dit is een kwestie die inderdaad voor veel verwarring zorgt, want in horecazaken hoef je geen mondmasker te dragen zodra je aan tafel zit (de website www.info-coronavirus.be geeft zelfs als tip mee dat mondmaskers niet hoeven wanneer iedereen van het gezelschap gevaccineerd is!). Daaruit zou je kunnen besluiten dat je bv. tijdens een kaartnamiddag geen mondmaskers hoeft te dragen als iedereen aan tafel gevaccineerd is. Niets is echter minder waar! Het Ministerieel Besluit zegt expliciet dat in zalen voor vb. culturele, recreatieve activiteiten mond en neus moeten bedekt zijn in de publieke ruimtes (art. 7 dat art. 8 van het MB d.d. 28/10 vervangt). Aangezien onze leden tot een kwetsbare groep behoren en de privacywetgeving niet toelaat om op te vragen wie wel/niet gevaccineerd is, is er geen discussie mogelijk: mondmaskers zijn verplicht tijdens elke binnenactiviteit! Kan je het dan omzeilen door iets te eten/drinken aan te bieden waardoor je de horecaregels volgt? Dat is een mogelijkheid, maar hou er dan ook rekening mee dat je dan alle regels van het horecaprotocol moet volgen (o.a. verplichte CO² meter, ventilatieplan voor de zaal). Wij adviseren alvast om de mondmaskerplicht consequent op te volgen. Uiteraard hopen we dat nieuwe versoepelingen later deze maand ook hierin een verbetering kunnen brengen!