Alle OKRA-activiteiten zijn opnieuw toegelaten zonder mondmasker of minimumafstand (vb: vergaderingen, academie, crea, repetities zang/orkest, eten/drinken, … ). Voor de sportieve activiteiten verwijzen we naar onze website van OKRA-Sport+

Let wel:

  • Als algemene regel geldt nog steeds dat wie zich ziek voelt thuis blijft.
  • Alle beperkingen vallen weg: geen afstand, geen mondmaskers, geen looplijnen, …).
  • Stel een covid-cördinator aan die met een team de toepassing van de veiligheidsmaatregelen begeleidt. Het draaiboek blijft een handig instrument om bij een evt. controle aan te tonen hoe je de veiligheidsmaatregelen toepast tijdens je activiteit. Bijzondere aandacht blijft gevraagd voor deelnemerslijsten, reiniging, ontsmetting, handhygiëne, ventilatie en wat je doet met besmette personen tijdens of na je activiteit!
  • Je kan tijdens een georganiseerde OKRA-activiteit eten/drinken aanbieden zonder beperkingen.
  • Mondmaskers blijven uitsluitend verplicht op alle openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke ruimtes (winkels, conferentiezalen, kerken, restaurants/café, markten, …). Dat betekent dat tijdens sommige activiteiten een mondmasker om deze reden verplicht kan blijven.

Elke OKRA-activiteit waarop niet-leden uitgenodigd worden is een evenement

  • Max.200 mensen binnen, of 400 mensen buiten
  • Horecaprotocol volgen indien eten/drinken
  • CERM invullen en voorleggen aan je lokaal bestuur ter goedkeuring. Draaiboek invullen, gebaseerd op CIRM van de infrastructuur.