OKRA- Memorandum

Naar aanleiding van de Belgische federale verkiezingen van 9 juni 2024, wenst OKRA haar beleidsprioriteiten mee te geven. 

OKRA maakte dit memorandum bij het begin van een nieuwe beleidsperiode op Europees, nationaal en gewestelijk vlak. Het kwam tot stand met inbreng uit diverse gespreksgroepen met vrijwilligers, beroepskrachten en themadeskundigen. De eindteksten werden besproken en geamendeerd door de plaatselijke OKRA-belangenbehartigers in de provinciale celteams belangenbehartiging en goedgekeurd op het algemeen celteam van 8 februari 2024.

Samenvatting van het OKRA-memorandum OKRA- memorandum