Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen

Word je geconfronteerd met enkele ongemakken van het ouder worden en voer je daarom aanpassingswerkzaamheden uit aan jouw woning? Of pas je jouw woning aan de fysieke gesteldheid van een inwonend, ouder gezinslid (65+) aan? Misschien kom je dan wel in aanmerking voor een aanpassingspremie.

Voor wie?

De aanpassingspremie kan aangevraagd worden door:

 • de bewoner van een woning, zowel de eigenaar-bewoner als de huurder met een huurcontract van meer dan drie jaar;
 • de eigenaar-verhuurder van een woning die een huurovereenkomst heeft afgesloten met een sociaal verhuurkantoor voor de duur van minstens negen jaar.

Je hoeft als bewoner of verhuurder niet noodzakelijk 65+ zijn om de premie aan te vragen. Als bewoner of verhuurder kan je namelijk ook de aanvraag indienen voor een oudere persoon die bij je inwoont.

Voorwaarden

Leeftijd
Jij, jouw partner, of een inwonend gezinslid is minstens 65 jaar oud. De aanpassingspremie geldt enkel voor ouderen vanaf 65 jaar, met of zonder handicap. Personen onder de 65 komen niet in aanmerking. Gehandicapten onder de 65 jaar kunnen voor ondersteuning wel terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Inkomen
Voor aanvragen in 2018 mag het gezamenlijk belastbaar inkomen van de oudere, en diens eventuele partner, niet hoger zijn dan 30 640 euro. Dit maximum mag verhoogd worden met 1600 euro per persoon ten laste (kinderen jonger dan achttien, kinderen ouder dan achttien waarvoor je kinderbijslag of wezentoelage krijgt en inwonende personen met een handicap van minstens 66%). Het belastbaar inkomen van het derde jaar vóór de aanvraagdatum telt. Voor aanpassingspremies die worden aangevraagd in 2018, telt dus het belastbaar inkomen van 2015.

Woning
De woning moet de hoofdverblijfplaats van de aanvrager zijn en moet in het Vlaams Gewest liggen.

Facturen
De aanpassingspremie wordt berekend aan de hand van ingediende facturen van de aanpassingswerkzaamheden. Offertes, kasticketten, bestelbonnen of leveringsnota's worden niet aanvaard. Deze facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan één jaar. Je moet voor minstens 1200 euro aan facturen (inclusief btw) voorleggen.

Welke werkzaamheden?

De aanpassingswerkzaamheden, die voor de premie in aanmerking komen, zijn gericht op het aanbrengen van technische installaties en hulpmiddelen of kunnen verbouwingen zijn om de toegankelijkheid te bevorderen.

Per onderdeel vind je hieronder de werkzaamheden die in aanmerking worden genomen.

Technische installaties en hulpmiddelen

 • Installatie van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die aangepast is aan een bejaarde. Een tweede badkamer kan alleen een premie krijgen als ze op een andere woonverdieping ligt dan de eerste.
 • Installatie van een aangepast toilet en/of een tweede toilet op een andere woonverdieping.
 • Installatie van een trap- of rolstoelplateaulift.
 • Installatie van vaste, in de woning verankerde elektro-mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen.
 • Aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire ruimten.
 • Automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.

Verbouwingen voor veiligheid en toegankelijkheid

 • Toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken, een verbrede toegangsdeur (al dan niet automatisch) en door het wegwerken van hinderlijke drempels.
 • Creatie van voldoende ruimte in de woning door het verbreden van de gang en de deuropeningen of het vergroten of herschikken van woonvertrekken of sanitaire ruimten.
 • Verhogen of verlagen van vloeren om niveauverschillen op de woonverdieping weg te werken.
 • Plaatsen van een veilige trap om de verdiepingen beter toegankelijk te maken.
 • Verbouwings- en inrichtingswerken om een wooneenheid te maken waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

Premiebedrag

De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel (technische installaties en hulpmiddelen of verbouwingen voor toegankelijkheid) steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen, afgerond tot op het lagere tiental.
De premie per onderdeel kan nooit hoger zijn dan 1.250 euro, ook al is het factuurbedrag hoger dan 2.500 euro.

Hoe aanvragen?

Vraag de premie aan nadat de aanpassingswerken zijn uitgevoerd. De ingediende facturen mogen maximaal één jaar oud zijn op aanvraagdatum. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier vanop de website van Wonen Vlaanderen.

Meer info

Zin in meer? Lees dan verder op de website van Wonen Vlaanderen. Je kan ook telefonisch of via e-mail contact opnemen met de regionale diensten: