Elektrische fiets

Elektrische fietsen winnen steeds meer aan populariteit. Met een elektrische fiets lijkt het alsof je met de wind in de rug fietst, door de ondersteuning van een elektromotor. Lange tijd was er onduidelijkheid over de wetgeving rond elektrische fietsen. Maar in 2016 werd heel wat van die verwarring weggenomen door de invoering van nieuwe regels. 

Door de sterk toegenomen populariteit van elektrische fietsen de voorbije jaren, was een goed 
wettelijk kader nodig. Sinds 2016 worden de volgende drie categorieën  onderscheiden:
 
  •  Fietsen met elektrische hulpmotor 

Deze fietsen beschikken enkel over trapondersteuning. Dat betekent dat als jij trapt, de motor ondersteuning geeft. De motor werkt dus niet zonder jouw actieve deelname. De motor van deze fiets heeft een maximaal vermogen van 250W en geeft trapondersteuning tot maximaal 25 km/u. Uiteraard kan je sneller rijden als je zelf harder trapt. Dat vormt in de nieuwe wetgeving geen probleem als de trapondersteuning maar wegvalt vanaf 25 km/u.

  • Gemotoriseerde fietsen  

Ook deze fietsen bieden een maximale trapondersteuning tot 25 km/u. Ze kunnen echter een vermogen hebben tot en met 1000W. Ze beschikken over trapondersteuning, maar kunnen ook uitgerust zijn met een motor die aandrijfkracht kan geven zonder dat je zelf actief meetrapt.

  • Speed pedelec

Het nieuwe broertje onder de elektrische fietsen. Bij deze snelle fiets stopt de trapondersteuning niet bij 25 km/u. Door zelf mee te trappen, kan de bestuurder snelheden tot 45 km/u. halen. De motor heeft een maximaal vermogen van 4000W. Naast trapondersteuning kan de speed pedelec uitgerust zijn met een motor die aandrijfkracht geeft zonder dat je zelf actief meetrapt.

Fiets met elektrische hulpmotor

Gemotoriseerde fiets

Bromfiets klasse speed pedelec

Minimale leeftijd

nee

16 jaar

16 jaar

Helmplicht

nee

nee

fiets- of bromfietshelm

Rijbewijs

nee

nee

rijbewijs AM of B

Verzekering

nee

nee indien enkel trapondersteuning

nee indien enkel trapondersteuning

ja indien motor autonoom trapt

ja indien motor autonoom trapt

Inschrijving en nummerplaat

nee

nee

ja

Certificaat van overeenstemming

nee

ja

ja

Verkeersregels van toepassing

fietsen

fietsen

bromfietsen

Samengevat komt het hier op neer: 

  • Fietsen met een elektrische hulpmotor: voor dit type verandert er niets. Rijd je met een 'gewone' elektrische fiets, dan heb je geen enkele verplichting. Als je deze fiets niet uitsluitend gebruikt tijdens OKRA-activiteiten (waarvoor je verzekerd bent), dan is het aan te raden een familiale verzekering te nemen. 
  • Gemotoriseerde fietsen: een certificaat van overeenstemming (COC) is verplicht en waarborgt dat je fiets met Europese technische voorschriften overeenstemt. Vraag ernaar bij de aankoop van je fiets. Je bewaart dit document het best op een veilige plaats. Je hoeft het niet op zak te hebben als je je verplaatst. Wanneer je fiets de aandrijfkracht heeft om te rijden zonder actief mee te trappen, dan heb je een BA-verzekering voor motorrijtuigen nodig.  
  • Speed pedelecs: deze snelle jongens worden wettelijk beschouwd als bromfiets. Dat betekent dat ook de verkeersregels voor bromfietsen gelden, niet die voor fietsen. Een (brom)fietshelm en rijbewijs (AM of B) zijn dan ook verplicht. Speed pedelecs moeten ingeschreven worden bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) en een speciale, kleinere nummerplaat hebben.

Aandachtspunt voor fietsen met stapondersteuning

Heel wat ouderen hebben een elektrische fiets met een extra hulpknop (parkeerhulp, walk-assist, power-assist...). Deze knop laat de fiets autonoom voortbewegen (zonder zelf te trappen) aan 5 à 6 km/u. Ideaal als je met de fiets aan de hand een heuveltje moet nemen.

De nieuwe wetgeving voor elektrische fietsen bepaalde in eerste instantie dat ook voor fietsen met stapondersteuning een BA-verzekering voor motorrijtuigen nodig was. OKRA klaagde deze maatregel aan, waarop de wetgeving werd aangepast. Hierdoor is een extra verzekering niet meer nodig.

Meer info

In de uitzending van Kijk-uit op Eén, in samenwerking met OKRA-SPORT+, hoor en zie je alles over het nieuwe wettelijk kader van de elektrische fiets. Je ziet meteen ook hoe een cursus van OKRA-SPORT+ eruitziet!