Beweging

In het luik beweging ligt het accent op uithouding en krachttraining. Beide accenten zijn op maat van elke individuele deelnemer.

Doorbreken zitgedrag

De 'beweegwekker' wordt dan weer gebruikt om het zitgedrag te doorbreken.

Voeding

Naast de 'winkeloefening' binnen het luik voeding, wordt via allerhande leuke acties in combinatie met de bewegingsactiviteiten gewerkt aan de bewustmaking van gezonde voeding.