Als je meegaat op een reis via OKRA-REIZEN/INTERSOC ben je uiteraard via hen verzekerd. Wil je als trefpunt zelf een reis organiseren dan kan je via OKRA een verzekering afsluiten. Hieronder valt enkel waarborg lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

De voorwaarden hiervoor zijn: max. 5 dagen en de reis dient in België plaats te vinden of in een aangrenzende regio van België.

In deze verzekering zit geen annulatieverzekering begrepen. (Vb. Wanneer de busmaatschappij of hotel failliet gaat, dan is het trefpunt verantwoordelijk voor het vergoeden van de kosten.)

--> Een meerdaagse reis met je trefpunt verzekeren kan via volgend document 'Aangifteformulier meerdaagse trefpuntreis', hieronder te downloaden.

* Dit formulier moet minstens twee maanden voor de reis toekomen op het Algemeen Secretariaat van OKRA vzw in Schaarbeek of via mail naar verzekeringen@okra.be.