CM en OKRA vragen hoger zorgbudget voor bewoners woonzorgcentra

Ruim 1.800 euro. Zoveel betaalt een bewoner gemiddeld per maand voor een verblijf in een woonzorgcentrum. Dat is bijna 500 euro meer dan het gemiddelde pensioen van werknemers. CM en seniorenorganisatie OKRA pleiten ervoor om het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood op te trekken. ‘Zoniet dreigt een verblijf in een woonzorgcentrum voor veel ouderen onbetaalbaar te worden.’

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid maakte recent bekend dat de gemiddelde dagprijzen voor een verblijf in een woonzorgcentrum in 2020 met 1,71 procent gestegen zijn. Opnieuw, want ook de vorige jaren nam de kostprijs telkens toe. Voor een verblijf in een woonzorgcentrum betaal je in Vlaanderen nu gemiddeld 1.826 euro per jaar. Dat is een pak meer dan het gemiddelde pensioen. Daar bovenop komen nog supplementen voor een aantal leefkosten, zoals de kapper, dokterskosten, abonnementen op kabel, tijdschriften en dergelijke meer.

Kloof

‘Die kloof wordt voor een stuk gedicht door het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, een maandelijks bedrag van 130 euro waar elke bewoner van een woonzorgcentrum recht op heeft’, weet Mark De Soete, algemeen directeur van OKRA. ‘Daarnaast is er het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Dat kan oplopen tot bijna 600 euro per maand, maar is afhankelijk van zorgzwaarte en inkomen. Wie een hoog inkomen heeft, krijgt geen zorgbudget. Maar ook mensen met een laag inkomen die niet de meest intensieve zorg nodig hebben, krijgen veel minder zorgbudget. Nochtans is een verblijf in een woonzorgcentrum voor hen even duur als voor iemand die veel zorg nodig heeft.’

Het zorgbudget voor ouderen kent vandaag vijf categorieën. In categorie 1, voor 65-plussers die het minste zorg nodig hebben, krijgt een rechthebbende 89 euro per maand. Voor categorie 5 met de zwaarste zorg is dat 594 euro. Hoewel bewoners van woonzorgcentra vandaag bijna allemaal zwaar zorgbehoevend zijn, is minder dan twintig procent van hen in die hoogste categorie ingeschaald. Toch betalen alle bewoners dezelfde dagprijs, ongeacht hun graad van zorgbehoevendheid. Bewoners van woonzorgcentra die nog niet volledig afhankelijk zijn, komen met hun zorgbudget helemaal niet toe om met hun pensioen de kosten van het woonzorgcentrum te betalen.

Betaalbaar

Om te voorkomen dat mensen in de financiële problemen geraken, wanneer ze naar een woonzorgcentrum verhuizen, vragen CM en OKRA om de criteria voor het zorgbudget voor ouderen te wijzigen. ‘Wie in een woonzorgcentrum terechtkomt, moet sowieso in de hoogste categorie voor het zorgbudget terechtkomen’, vindt Luc Van Gorp, voorzitter van CM Gezondheidsfonds. ‘Om te garanderen dat de middelen terechtkomen bij wie dat het meest nodig heeft, behouden we wel de inkomensafhankelijkheid van het zorgbudget. Ouderen met een hoog inkomen zullen er nog altijd geen beroep op kunnen doen. Daarnaast vragen wij ook om voortaan de indexering toe te passen op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Het bedrag van 130 euro is al tien jaar niet meer aangepast. Het zijn noodzakelijke ingrepen om een woonzorgcentrum voor iedereen betaalbaar te houden. Uiteraard mogen ze geen blanco cheque zijn om de factuur voor het woonzorgcentrum jaar na jaar de hoogte in te jagen. Wij pleiten daarom ook voor een verhoogde controle op de kostprijs voor een verblijf.’

In het Vlaams regeerakkoord wordt een vereenvoudiging en versterking van het zorgbudget ouderen voorzien. CM en OKRA roepen de beleidsverantwoordelijken op om hier snel werk van te maken. ‘Het is in het belang van de hele samenleving dat mensen zich op hun oude dag tenminste geen financiële zorgen moeten maken.’

Gepubliceerd op 21/04/2021