Niet digitaal verbonden? Banken rekenen extra kosten aan!

Vul de enquête in!

OKRA is helemaal niet gelukkig dat almaar meer banken extra kosten aanrekenen aan wie rekeninguittreksels op papier wil of wie een papieren overschrijving binnen brengt. Het komt telkens hier op neer: wie geen gebruik maakt van de aangeboden digitale diensten van de bank, moet bijbetalen. Dat is voor OKRA een doorn in het oog. Natuurlijk juichen we digitale toepassingen toe als ze zorgen voor een efficiënter beheer. OKRA zal daarom in de nabije toekomst extra inspanningen leveren om de digitale vaardigheden van senioren te versterken. Om onze ouderen digifit te maken. Maar het is voor ons een brug te ver om wie niet wil of kan instappen in deze digitale wereld financieel te treffen. 

Cijfers én de realiteit wijzen er immers op dat velen nooit de digitale weg zullen bewandelen. Dit fenomeen zal niet zomaar voorbij waaien en zichzelf binnen enkele jaren oplossen. Deze vaststelling staat echter in schril contrast met de digi-dwang die banken hanteren. Digi-dwang die heel wat ouderen kansen ontneemt om zelfstandig zijn of haar financiële middelen te blijven beheren. En daar willen we iets aan doen, samen met jullie!

Jij kan ons helpen! 

Wij willen heel graag weten wat jij hierover denkt. Daarom doen we deze bevraging: via het OKRA-magazine van maart en hier op onze website.Vul hier de korte bevraging in!
Met de resultaten voeren we nadien krachtgericht actie. We zijn met velen. De kracht van ons getal valt niet te onderschatten!

Gepubliceerd op 20/02/2020