Rusthuisbewoners staan letterlijk in de kou!

De regering kende eind maart 2022 een energiepremie van 100 euro toe aan elk gezin dat over een electriciteitscontract beschikte. Bewoners van woonzorgcentra (en collectieve woonvormen) werden uitgesloten van deze 100 euro. Rusthuisbewoners staan letterlijk in de kou! OKRA start dus een procedure voor het Grondwettelijk Hof om ook bewoners van rusthuizen de verwarmingspremie te geven.

Bewoners van woonzorgcentra vallen uit de boot omdat ze op hun kamer geen aparte individuele electriciteitsaansluiting hebben met een electriciteits-leverancier. Ze betalen immers via hun dagprijs de kost van de gestegen energieprijzen aan het woonzorgcentrum.

‘We vragen dat de overheid de gestegen energiefactuur ook voor bewoners van woonzorgcentra mildert, net zoals dit gebeurt voor alle andere burgers. Alle anderen krijgen 100 euro verwarmingspremie maar de bewoners van woonzorgcentra krijgen dat voordeel niet. Dit is discriminerend.
Mark De Soete, directeur van OKRA

Inertie op de politieke banken
OKRA krijgt van alle politieke banken veel begrip voor deze vraag. Maar de ene partij wijst naar de andere, de federale regering naar de Vlaamse regering en vice versa. Bij de begrotingscontrole in april werden nochtans op initiatief van Minister Van Peteghem voldoende middelen gereserveerd. Maar een concreet voorstel van de bevoegde ministers om deze discriminatie te doorbreken, is er tot vandaag nog niet. Geen enkele bewoner van een woonzorgcentrum kreeg de premie.

Grondwettelijk Hof

OKRA wil niet langer laten sollen met de ruim 80.000 bewoners van woonzorgcentra in Vlaanderen, Brussel, Wallonië (en de duizenden anderen in collectieve woonvormen of assistentiewoningen en serviceflats zonder individuele electriciteitsaansluiting). Deze bepalingen zijn discriminerend omdat ze ouderen in woonzorgcentra uitsluiten. Daarom heeft OKRA een procedure opgestart bij het Grondwettelijk Hof.

Het zal nog maanden wachten zijn op een uitspraak. OKRA verwacht van de regering dat ze niet zal wachten om recht te doen aan de bewoners van woonzorgcentra. De bewoners van de woonzorgcentra mogen niet opnieuw worden vergeten bij de extra maatregelen die vorige week werden aangekondigd.

Voor meer info:
Koen Peeters: Coördinator belangenbehartiging OKRA 0475 490270

OKRA is de grootste vereniging van 55+ers in Vlaanderen en Brussel met 1.100 trefpunten, 18.000 vrijwilligers en 130.000 leden. Door een sterk aanbod van culturele, sociale en sportieve activiteiten samen met een sterke belangensbehartiging, streeft OKRA naar rechtvaardigheid, verbondenheid en aandacht voor de 55+er in de maatschappij.

Gepubliceerd op 23/09/2022