Senioren opnieuw vergeten door communautaire spelletjes!

OKRA is verontwaardigd. Bewoners van woonzorgcentra vallen terug uit de boot voor nieuwe energiepremies.

Federale en Vlaamse regeringen spelen communautaire spelletjes … ouderen worden opnieuw vergeten!

Dinsdag werd in de Kamercommissie Energie gedebatteerd en gestemd over het wetsvoorstel van de nieuwe serie energiepremies. OKRA is verontwaardigd dat de bewoners van woonzorgcentra terug uit de boot vallen. De federale regeringspartijen wijzen naar de Vlaamse regering, de Vlaamse regering wijst naar de federale regering, maar niemand doet wat. Slotsom is dat de ouderen in woonzorgcentra kreunen onder stijgende dagprijzen waarin de gestegen energiekosten hen onverkort worden doorgerekend. En in tegenstelling tot alle andere burgers is er voor hen helemaal geen energiepremie. Dit gesol met ouderen in woonzorgcentra door communautaire spelletjes en politieke afrekeningen is wraakroepend.

In de Kamercommissie werd het wetsvoorstel besproken om de nieuwe energiepremies te regelen. Dat gebeurde niet met een wetsontwerp vanwege de regering, want dan zou het verplicht zijn geweest om vooraf het advies van de Raad van State te vragen, maar via parlementsleden van de meerderheid, zodat men die verplichting ontloopt. In het wetsvoorstel beweert de federale regering dat ze niet bevoegd is om een energiepremie toe te kennen aan ouderen in woonzorgcentra. Dit zou een bevoegdheid zijn van de Vlaamse regering! Nochtans oordeelde de Raad van State eerder dat dit helemaal niet klopt. (cfr. Parl. St. Kamer, sessie 52, 1788/001, p. 72 )

De gestegen kosten voor ouderen werden in het Kamerdebat weliswaar geciteerd, maar dan enkel om de zuinigheid van de Vlaamse regering te hekelen. Die heeft in haar septemberverklaring evenmin een tussenkomst voorzien voor de explosie van de energiekosten in woonzorgcentra. Nog eerder, bij de BTW-verlaging, pakte de federale regering uit met het foute argument dat de energiekosten in woonzorgcentra wel zouden meevallen omdat professionele gebruikers goedkoper energie kunnen inkopen. Dat argument bleef nu wijselijk achterwege. Maar werd ingeruild voor een nieuw spelletje zwartepieten tussen federale regering en Vlaamse regering.

OKRA eist dat de federale regering stopt met communautair gehakketak op de kap van ouderen in woonzorgcentra, en op de kap van een grote groep ouderen in assistentiewoningen en serviceflats met collectieve aansluitingen.

Ook een groep van ouderen in onaangepaste woningen met een louter elektrische verwarming blijven in de kou. Eerder sloot de Vlaamse regering ook al de gepensioneerden uit van haar maatregelen om energiekosten te verzachten voor lage inkomens door enkel iets te voorzien via de verhoogde jobbonus, die uiteraard alleen van toepassing is op beroepsactieven. Gepensioneerden zouden wel door de federale overheid ondersteund worden…. Maar intussen blijven ouderen dus letterlijk en figuurlijk in de kou staan!

OKRA verwacht dat de politici, zowel Vlaams als federaal, constructief oplossingen zoeken voor de energiekosten van ouderen (thuis en in woonzorgcentra) en hen niet gebruikt als speelbal in politieke afrekeningen. Om het standpunt extra in de verf te zetten, plant OKRA morgenvroeg om 10u30 in het station van Gent Sint-Pieters, een ludieke actie. OKRA deelt een dekentje uit aan de deelnemers die met hun energiefactuur van ‘kastje naar de muur’ worden gestuurd.

Voor meer info:
Koen Peeters: Coördinator belangenbehartiging OKRA 0475 490270

Gepubliceerd op 20/10/2022