Stop de hoge kosten voor offline bankieren!

Persbericht
Stop de hoge kosten voor offline bankieren

Begin dit jaar bevroeg OKRA, de grootste ouderenorganisatie in Vlaanderen, 2537 digitale en analoge OKRA-leden. Uit het onderzoek blijkt dat 93,5 procent het niet correct vindt dat er extra kosten worden aangerekend voor het analoog bankieren. 76 procent zou overstappen naar een andere bank, indien er daar geen extra kosten worden aangerekend voor niet-digitale verrichtingen zoals cashafhalingen, fysieke stortingen en afdrukken van rekeninguittreksels.

Mensen worden meer en meer voor voldongen feiten geplaatst. Wekelijks worden er bankkantoren of bankautomaten gesloten. Er is een alternatief voor deze bankautomaten. In Zweden is er Bankomat; in Nederland Geldmaat. Het Belgisch alternatief van Batopin en Jofico is tot op heden nog niet geïnstalleerd. Met het sluiten van een bankkantoor of -automaat worden mensen gedwongen richting digitaal bankieren. OKRA is bezorgd over deze ontwikkeling.

  1. Niet-digitaal bankieren wordt buitenproportioneel hoger doorgerekend aan de klant dan de kosten van het digitaal bankieren. Dit terwijl er ook hoge kosten verbonden zijn met het digitaal bankieren (ontwikkelen apps, systeem cashless betalen, artificieel bankieren). We pleiten voor meer rechtvaardigheid in de kostenverdeling.
  2. Tot op heden is er nog geen duidelijkheid over welke kosten zullen worden doorgerekend aan de klant. We aanvaarden het niet dat mensen enkele euro‘s voor een cashafhaling moeten betalen.

OKRA vraagt daarom aan minister van Financiën, Vincent van Peteghem:

  1. Om in te grijpen zodat het veranderen van bank gemakkelijker kan. 76 procent van de bevraagden in de OKRA-enquête wenst bij het veranderen van bankinstelling het rekeningnummer te behouden en alles wat daarmee samengaat (overdracht domiciliëring en lopende opdrachten). Ouderen pikken het niet meer dat men zoveel geld moeten betalen voor eigen geld. Ze zullen dan ook niet twijfelen om van bank te veranderen als die nieuwe bank wel een redelijke prijs voor analoog bankieren aanrekent en een degelijk aanbod van bankkantoren en bankautomaten voorziet.
  2. Om het debat te starten over sectorale prijsafspraken voor niet-digitale verrichtingen en een wettelijk kader hiervoor te ontwikkelen.
  3. Om bancaire basisdienstverlening dicht bij mensen te garanderen: door bankautomaten te verplichten tot op het niveau van de deelgemeentes.
  4. Om samen met ons te investeren in toegang, opleiding en blijvende ondersteuning voor mensen die geen of weinig digitale vaardigheden bezitten.

Gepubliceerd op 17/12/2020