Sinds 1 september ’23 moet een eerste aanmaning bij onbetaalde facturen gratis zijn voor consumenten (particulieren). Op die manier probeert de federale regering paal en perk te stellen aan het risico op snel oplopende schulden voor wie zijn facturen niet kan betalen. Een overzicht:

 • Voor overeenkomsten die voor of op 1 september 2023 zijn afgesloten met een particulier moet de eerste aanmaning gratis zijn. Voor overeenkomsten die na 1 september 2023 zijn afgesloten geldt een korte overgangsperiode tot 1 december 2023.

 • Het gratis karakter van de eerste aanmaning is niet onbeperkt. Als het gaat om regelmatige leveringen van goederen of diensten (bv. tijdschriftabonnement met maandelijkse betaling) dan is er een beperking van drie gratis eerste aanmaningen per jaar. Wie binnen dat jaar een vierde keer een eerste aanmaning in de bus krijgt, loopt het risico een vergoeding te moeten betalen. Die bedraagt maximaal 7,5 euro exclusief portokosten.

 • Na een eerste aanmaning heb je als consument minstens veertien kalenderdagen de tijd om de factuur alsnog te betalen. Binnen die periode mag dus geen tweede aanmaning verstuurd worden. De betalingstermijn waarbinnen de gevorderde schuld betaald moet zijn, moet in de aanmaning vermeld worden.

 • Bij een tweede aanmaning mag wel een vergoeding verrekend worden, al zijn er ook daar beperkingen:
  • Maximaal 20 euro als het verschuldigde bedrag lager of gelijk is aan 150 euro.
  • Maximaal 30 euro + 10% van het verschuldigde bedrag als dat bedrag tussen 150,01 en 500 euro ligt.
  • Maximaal 65 euro plus 5% van het verschuldigde bedrag als dat bedrag hoger is dan 500 euro, met een maximum van
   2 000 euro.

Bijkomende verwijlinteresten mogen nog worden aangerekend, maar ze mogen niet hoger zijn dan de referentierentevoet + 8 procentpunt. Zij worden ook berekend op het verschuldigde bedrag. Let wel: KMO’s mogen de verwijlinterest al aanrekenen vanaf het begin van de veertiendagenperiode na de eerste aanmaning. Grote bedrijven moeten wachten totdat deze periode verlopen is. Zowel de vergoeding als de verwijlinteresten moeten vermeld worden in de overeenkomst of de algemene voorwaarden.