Aanmoedigingspremie voor mantelzorgers

Werknemers die mantelzorgverlof opnemen, kunnen hiervoor sinds 5 maart 2021 een Vlaamse aanmoedigingspremie aanvragen. Deze aanmoedigingspremie komt bovenop hun uitkering van de RVA.

Sinds 1 september 2020 kunnen erkende mantelzorgers tijdelijk minder of niet werken om de zorg voor een ouder, familielid, een buur of vriend op te nemen. Hiervoor kunnen ze een onderbrekingsuitkering van de RVA ontvangen. Om in aanmerking te komen voor dit mantelverlof moet je de erkenning met sociale rechten aanvragen bij je mutualiteit.

Vanaf nu kunnen mantelzorgers die werken in de privésector of in de sociale profitsector daarenboven de Vlaamse aanmoedigingspremie aanvragen. Deze aanvullende premie was tot nu toe enkel voorzien bij de opname van ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof voor medische bijstand en onder bepaalde voorwaarden bij tijdskrediet. De maximumduur van de aanmoedigingspremie in het kader van zorgkrediet blijft 12 maanden. 

De premie is aan te vragen met terugwerkende kracht, vanaf 1 september 2020. Wie een periode van mantelzorgverlof opneemt (of opnam) die begon tussen 1 september en 31 december 2020, kan gebruikmaken van een uitzondering op de normale indientermijn: in dat geval hebt u na de start van uw onderbreking 9 maanden de tijd om de volledige aanvraag in te dienen.


Meer info over verlof voor mantelzorgers vind je op de website van de Vlaamse Overheid.