Naar analogie van de eenmalige stookoliepremie heeft de federale overheid ook een eenmalige pelletpremie in het leven geroepen van 250 euro die je onder voorwaarden kan bekomen:

  • Je hebt geen verwarmingstoelage van 300 euro voor stookolie of propaan ontvangen.
  • Je geniet niet van het sociaal tarief van gas. Evenmin heb je het basispakket voor gas ontvangen.
  • Je hebt tussen 01 juni 2022 en 31 maart 2023 een aankoop van pellets in bulk gedaan. De pellets werden geleverd door een blaaswagen of op paletten. Concreet gaat het over een aankoop van minimaal 500 kg pellets. Je bewijst deze aankoop door een factuur en een betalingsbewijs bij te voegen bij de aanvraag. Wie de aankoop in termijnen betaald heeft, moet een verklaring toevoegen van de leverancier waaruit blijkt dat de betaling in orde is.

Aanvragen dienen te gebeuren bij de FOD Economie. Dit kan zowel online als op papier. Wie kiest voor de online aanvraag, kan zijn bewijzen digitaal toevoegen via het platform. Wie het op papier invult, voegt een kopie van deze documenten toe aan de aanvraag. Papieren aanvragen worden per aangetekende zending opgestuurd naar:

FOD Economie, Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie – cel Pelletpremie 250 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 BRUSSEL

Alle aanvragen moeten vóór 23 april ’23 binnen zijn om in aanmerking te kunnen komen voor verwerking. Uitgebreidere informatie vind je hier terug.

Aanvraag pelletpremie