Administratieve geldigheid rijbewijs

Bij de invoering van het nieuwe model rijbewijs (bankkaartmodel) werd gekozen voor een beperkte administratieve geldigheidsduur van 10 jaar. Het is in principe aan de houder van het rijbewijs om deze in de gaten te houden en tijdig een nieuwe kaart aan te vragen bij de gemeente. Onlangs is de overheid wel begonnen met het sturen van een herinneringsbrief. Het rijden met een vervallen rijbewijs wordt momenteel nog erg zwaar bestraft met boetes tot 2000 euro en zelfs gevangenisstraffen. Dit zijn trouwens ook de straffen die uitgesproken kunnen worden voor rijden zonder (geldig) rijbewijs. CD&V heeft wel een wetsvoorstel ingediend om de straffen voor het rijden met een vervallen rijbewijs te verminderen.

Hoe zit de regeling in elkaar?

  • Twee maanden voor het einde van de administratieve geldigheid verstuurt de overheid een herinneringsbrief naar de betrokken rijbewijshouders. Op 02 mei ’23 werden de brieven verstuurd voor alle rijbewijzen die in juli 2023 vervallen. De regeling heeft tot doel om de aanvragen voor een nieuwe kaart bij de gemeentes zoveel mogelijk te spreiden.

  • De herinneringsbrief is een geheugensteuntje voor de betrokken rijbewijshouders. Zij hoeven dus niet te wachten tot ze de brief krijgen om een nieuwe kaart aan te vragen. Wie merkt dat zijn/haar kaart binnenkort vervalt, kan zelf een nieuwe kaart aanvragen, ook als de brief nog niet ontvangen werd. De vervaldag (administratieve geldigheid) kan je makkelijk zelf controleren. Op de voorkant van het rijbewijs (naast de foto) kan je onder de rubriek ‘4b’ deze datum terugvinden.

Verder bestaan er nog een aantal misverstanden over het rijbewijs ‘nieuw model’:

  • De administratieve geldigheid slaat op de kaart zelf, niet op het ‘recht op het besturen van een voertuig’. Dat laatste kan immers enkel door een arts of een rechter ingetrokken worden. Het vernieuwen van de kaart is dus een administratieve aangelegenheid die wel moet gebeuren.
  • Het papieren rijbewijs (Europees model) is ook nog steeds geldig. Europa geeft haar lidstaten immers tot 2033 om de vervangingsoperatie naar een rijbewijs ‘nieuw model’ tot een goed einde te brengen. Toch zijn er een aantal kanttekeningen te maken:
    • Mensen wiens foto op het papieren rijbewijs te veel verschilt met hun huidige fysieke verschijning lopen het risico op een boete. Het rijbewijs is immers een geldig en algemeen aanvaard identificatiebewijs. Dit risico loopt je niet alleen in België, maar is zelfs vaak nog groter in het buitenland.
    • Verder kan bij een ongeval de verzekering moeilijk doen of kan het lastiger zijn om een auto te huren in het buitenland. Houders van een jarenoud papieren rijbewijs die op zeker willen spelen, doen er dus goed aan om zelf het initiatief te nemen om een rijbewijs ‘nieuw model’ aan te vragen bij de gemeente.