Belangen behartigen doe je ook al wandelend

Samana West-Vlaanderen publiceerde een rapport over de toestand van voetpaden. Er is nog veel werk om ervoor te zorgen dat voetpaden comfortabel en obstakelvrij zouden zijn. Zowel de burger als de gemeente hebben hier een verantwoordelijkheid. Ook voor OKRA als belangenbehartiger is hier een opdracht weggelegd.

Het rapport toont het topje van een ijsberg van drempels op voetpaden. Preventie en alert-zijn en goeie aanleg zijn belangrijke elementen voor een goeie mobiliteit.

Honderden vrijwilligers van SAMANA hebben ism OKRA en Beweging.net allerhande obstakels op voetpaden geïnventariseerd.

Volgende acties werden ondernomen:

  1. In kaart brengen per straat waar obstakels voorkomen en een probleem vormen
  2. Mensen sensibiliseren over de problematische aanwezigheid van obstakels
  3. Mensen aanzetten om aangebrachte obstakels in toekomst te vermijden
  4. Structurele obstakels in overleg met gemeentediensten wegwerken

Uren van wandelen, observeren en noteren - waarvoor onze dank - gaven dit (spijtig) resultaat.

Klein obstakel, grote drempel

Veel mensen beseffen niet dat een klein obstakel een grote drempel kan zijn voor sommige voetgebruikers. Veel gemeenten schrijven in hun mobiliteitsplan het STOP-principe in (eerste stappen dan trappen, openbaar vervoer en privé-vervoer). Helaas is dit niet altijd te merken in de (her)aanleg van straten en dit zowel bij de gemeentebesturen die het openbaar domein beheren als bij de modale inwoner van de gemeente.

Er is een positieve trend bij gemeentebesturen om er werk van te maken. Dit blijkt uit de opvolging van een aantal klachten dat SAMANA, OKRA en Beweging.net aanbrachten. Ook de engagementen van gemeenten die een overeenkomst sloten met INTER (een expertisecentrum in toegankelijkheid) groeit (langzaam).

Dit rapport is een momentopname en moet ons motiveren om blijvend obstakels op het voetpad aan te wijzen en te zoeken naar oplossingen. Meer ruimte voor voetpaden blijft een bezorgdheid en een werkpunt voor iedereen. Comfortabele voetpaden zonder drempels zijn goed voor iedereen.

Heel wat lokalen groepen gaat de komende maanden gaan wandelen. Onze oproep is kijk ook naar de toestand van de voetpaden die je bewandelt. Neem een foto van de obstakels, noteer het adres waar je deze tegenkomt en bezorg dit aan de gemeente met de vraag ze weg te werken. In heel wat gemeenten bestaat een meldpunt. 

Tweede oproep: volg de klachten op en kijk wat ermee gebeurt. Je kan dit doen in samenwerking met Samana, OKRA en Beweging.net.