Belastingsaangifte in 2023

Eén van de jaarlijks terugkerende klusjes waarvan weinig mensen zeggen ‘Vind ik leuk’, maar dat toch belangrijk is, is de belastingaangifte. Wij vestigen graag je aandacht op volgende punten:

 • Het aangifteformulier werd voor koppels genderneutraal gemaakt. Dit betekent dat de linkerkolom in de aangifte niet langer voorbehouden is voor de mannen, maar wel voor de oudste partner. Dat was trouwens al zo voor koppels van hetzelfde geslacht en het betekent dat koppels waarvan de vrouwelijke partner het oudst is alert zullen moeten zijn voor deze nieuwe volgorde.
 • Particulieren die voor het opmaken en indienen van hun belastingaangifte beroep doen op een boekhouder hebben niet langer tot oktober de tijd om hun aangifte in te dienen. Ook zij moeten voortaan hun aangifte tegen uiterlijk 30 juni (papieren aangifte) of 15 juli (Tax-on-web) laten indienen. Enkel complexe aangiftes met bijzondere inkomsten komen nog in aanmerking voor een latere indiening (uiterlijk 18 oktober).

Wie nood heeft aan hulp kan beroep doen op meerdere hulplijnen:

 • Je kan je aangifte laten invullen door een medewerker van de FOD Financiën via een afspraak in een plaatselijk kantoor:
 • Maak een afspraak op het nummer 02 572 57 57. Zorg dat je jouw identiteitskaart bij de hand hebt.

 • Vermeld tijdens dit gesprek zeker dat je een afspraak op kantoor wilt, anders gaat de administratie ervan uit dat het gaat om een telefonisch consult.

 • Op de afspraak neem je alle documenten mee die nodig zijn om de aangifte te laten invullen, alsook je identiteitskaart. Een consult duurt doorgaans een kwartiertje.

Indien je voor iemand anders komt, is het van belang dat je een volmachtformulier meebrengt dat door de volmachtgever ondertekend werd. Je hebt ook een kopie nodig van die persoon zijn identiteitskaart. Een model van volmachtformulier vind je hier terug.

Om een afspraak op kantoor te verkrijgen, heb je tijd tot eind juni om een afspraak te maken.

 • Een medewerker van de FOD Financiën kan de aangifte ook telefonisch invullen. Ook dat gebeurt op afspraak via 02 572 57 57 en verloopt als volgt:
  • De medewerker belt je op het afgesproken moment op om samen je aangifte in te vullen.
  • Na het invullen ontvang je binnen een maand een bevestigingsdocument om te ondertekenen en terug te sturen.

Belangrijk: Je kan telefonische hulp krijgen tot 29 juni, later is dat niet meer mogelijk!

 • Wie zijn aangifte als particulier zelf wil doen, maar vragen heeft over de aangifte, het aanslagbiljet of de berekening kan bellen naar 02 572 57 57. Er wordt een vijfcijferige code gevraagd, waarna je die vormt via de toetsen van je telefoon of gsm: 17001. Deze hulplijn werkt niet bij vragen over de uit- of terugbetaling van belastingen, daarvoor kan je hier terecht.
 • Heel wat gemeentes organiseren hulpsessies met medewerkers van de FOD financiën. De lijst van deze gemeentes vind je hier terug. De hulpsessies gaan door op een aantal data in mei en juni. Doorgaans is het verplicht om een afspraak te maken, dus contacteer zeker jouw gemeente als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

Heel wat mensen zien via Tax-on-web een vooraf ingevulde aangifte of hebben een vereenvoudigd voorstel van aangifte ontvangen. Deze twee lijken hetzelfde maar zijn dit allerminst:

 • 6 op 10 belastingplichtigen ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Dit kan zowel op papier zijn als via Tax-on-web. De fiscus gaat er dan vanuit dat ze alles weten wat nodig is en alle bedragen zijn op voorhand ingevuld. Jouw taak is om deze aangifte te controleren. Als alles klopt hoef je niets te doen: je aangifte wordt automatisch ingediend. Dat is in ongeveer 85% van de vereenvoudigde aangiftes het geval.
 • Heel wat belastingplichtigen zien op Tax-on-web reeds vooraf ingevulde codes staan. De fiscus pretendeert dan niet dat ze alles weten, maar heeft de gekende bedragen alvast ingevuld bij de juiste codes. Het is aan de belastingplichtige om deze informatie aan te vullen en de aangifte in te dienen. Dat gebeurt dus NIET automatisch.

Ook wie een vereenvoudigd voorstel of een vooraf ingevulde aangifte ontvangt, blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Overloop dus alle codes en bedragen, maak gebruik van één van de hulplijnen of laat alles nakijken door bv. een accountant. Op die manier vermijd je onaangename verrassingen op het einde van de rit.

Belangrijk!

 • Door een menselijke fout bij de FOD Financiën hebben een 100.000 Belgen – die hun voorstel van vereenvoudigde aangifte op papier krijgen – een verkeerde bijlage toegezonden gekregen. In deze bijlage staat de berekening en de som die mensen moeten betalen of zullen terugkrijgen.
 • Check dus eerst en vooral of de gegevens bovenaan de bijlage kloppen (naam, rijksregister, …). Is dat niet het geval, dan krijg je van de administratie een brief met verontschuldigingen en het juiste voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Omdat ook vertrouwelijke gegevens (zoals het inkomen en de belastingsberekening) werden gedeeld met de verkeerde personen heeft de FOD financiën aangifte gedaan van een datalek bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger privacycommissie).