Belastingsvoordeel inwonende oudere familieleden

Wie zorgt voor een familielid van 65 jaar of ouder én ook met deze persoon samenwoont, kan recht hebben op een belastingvoordeel als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Het belastingvoordeel voor inwonende personen ten laste bestaat al langer, maar vanaf 1 januari 2021 kunnen sommige mantelzorgers genieten van een verhoogde belastingvrije som. Bovendien geldt er nu een bijkomende voorwaarde: de oudere moet zorgbehoevend zijn.

Wie komt in aanmerking?

Mantelzorgers die zorgen voor (groot)ouder, broer of zus ouder dan 65 jaar. Bovendien moet de persoon voor wie je zorgt bij jou inwonen. Nieuw is dat er een verminderde zelfredzaamheid van ten minste 9 punten vereist is van de persoon voor wie je zorgt. Via de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds kan je meer info krijgen over de berekening van je zelfredzaamheidsgraad. Belastingplichtigen die reeds oudere familieleden opvangen die niet voldoen aan de nieuwe medische criteria kunnen nog van hun bestaande toeslag genieten tot en met het aanslagjaar 2025. Tenslotte mag het inkomen van de persoon voor wie je zorgt niet te hoog zijn. Maar doordat meer dan 27400 euro van de inkomsten (van de persoon voor wie je zorgt) niet wordt meegeteld als inkomen, komen veel ouderen in aanmerking om ten laste genomen te worden.

Verhoogde belastingsvrije som

Bij het berekenen van de personenbelasting wordt een gedeelte van je inkomen niet belast, de zogenaamde belastingvrije som. Deze som wordt verhoogd voor wie een zorgbehoevende (groot)ouder, broer of zus van meer dan 65 jaar in huis neemt. Dit voordeel bestaat al langer maar vanaf het inkomstenjaar 2021 is de toeslag op de belastingvrije som met ongeveer de helft opgetrokken: van 3.270 tot 4.940 euro. Hierdoor ontsnapt een groter deel van de inkomsten aan belastingen.

Naast de bijkomende voorwaarde van zorgbehoevendheid en de verhoogde belastingvrije som staat er nog een wijziging op til. Zo evolueert voortaan de leeftijdsgrens om in aanmerking te komen mee met de pensioenleeftijd. Momenteel kom je in aanmerking bij de opvang van een 65-plusser met een zorgbehoefte. In 2025 verschuift dit naar 66 jaar en in 2030 naar 67.

Meer info

Contacteer het contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 02 572 57 57. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8u30 en 17u00.

Vragen over (mantel)zorg? Contacteer OKRA-zorgrecht, zorgrecht@okra.be of 02 246 57 72.