Betaalbare psychologische zorg voor iedereen

Vanaf 1 september 2021 wordt een bezoek aan een psycholoog of orthopedagoog rechtstreeks terugbetaald. Wie dit najaar een afspraak maakt bij een geconventioneerde psycholoog betaalt maximaal 11 euro voor een individuele sessie en 2,5 euro voor een groepssessie. Volwassenen hebben jaarlijks recht op acht individuele of vijf groepssessies bij een psycholoog in de eerste lijn. Wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming betaalt 4 euro per sessie. De eerste individuele sessie in de eerstelijnspsychologische zorg is bovendien gratis.

Voor personen met een onderliggende psychologische aandoening die zich moeten wenden tot gespecialiseerde psychologische zorg worden twintig individuele en twaalf groepssessies terugbetaald.

Een belangrijke wijziging is dat je voor een terugbetaling geen doorverwijzing van de huisarts of arbeidsgeneeskundige meer nodig hebt.

Let wel op. Vanaf 1 september begint de uitrol van deze nieuwe maatregelen. Er is een opstart- en transitieperiode tot eind dit jaar. Enkel psychologen die zich aansluiten bij 1 van de 32 Vlaamse netwerken zullen die terugbetaling aanbieden. Bovendien kunnen ze dat niet voor al hun cliënten doen door de beperkingen van het budget dat daarvoor gereserveerd is. In de loop van het najaar zal duidelijk worden welke psychologen uit welke netwerken mee kunnen doen. Die worden gebundeld in lijsten en gepubliceerd op de website van het RIZIV, en ook gecommuniceerd via de lokale huisartsen.

Deze maatregelen kaderen in het masterplan mentale gezondheid en is de start van een nieuw gezondheidsmodel waarin laagdrempelige psychologische hulp toegankelijk en betaalbaar moet worden voor iedereen die er nood aan heeft. Het plan is gericht op het voorkomen van psychologische problemen, maar ook op het aanpakken en behandelen van lichte hulpvragen én gespecialiseerde hulpvragen.

Belangrijk is dat ook ouderen van deze nieuwe maatregel kunnen gebruik maken. De vroegere leeftijdsgrens van 65 voor bepaalde terugbetalingen voor een bezoek aan een psycholoog waren tijdens de coronacrisis, mede onder druk van OKRA, al overboord gegooid.

Meer info

Meer weten over het psychisch welzijn van ouderen? Surf naar de campagnewebsite www.kopzorgen.be van de Vlaamse Ouderenraad.