2023/2024 Cel Belangenbehartiging - niet limitatieve lijst van thema's
Voorzitter Herman Fonck
Zorg en zorgrecht Celwerking Antennes
Wie? Marijn Loozen Koen Peeters Ilona Degraeve (W.-Vlaanderen)
Lies Kiekens (0,5) Peter Dhaese Mieke De Zutter (O.-Vlaanderen)
Frank Lenders (0,5) Lieven Rijckoord (Antwerpen)
Frank Lenders (Limburg)
Bert De Bruyn (Vl.-Brabant & Brussel)
Thema's Mantelzorg Koen Peeters Bovenlokale team(s) (streekpunt/prov.)
ELZ Coördinatie cel Belangenbehartiging in trefpunten
WZC (participatie en inspraak, kwaliteitszorg,…) Vlora, Favo, overleg ouderenorganisaties, Grootouders voor het klimaat, Beweging.net, ACV, CM,… Lokale ouderenraden, RPO (Regionale platformen Ouderenbeleidsparticipatie),…
Project Scharniermomenten Internationaal (WSM, GK, AGE,…) Lokale belangenbehartigers, vertegenwoordigers lokale ouderenraden, vingerknippers
Verkiezingen Pensioenen Verkiezingen (gemeente, districten, provincies)
Verkiezingen
Actua
Peter Dhaese Frank Lenders
Communicatie Mobiliteit: vervoersregio's, Modal shift (LEZ),…
Vorming Wonen: duurzaamheid, energie, sociale huisvesting,…
Digitalisering/bankendossier Lokale thema's en ondersteuning antennes
Dienstmailbox Verkiezingen
Verkiezingen