Tegen 2025 verdwijnt de papieren dienstencheque volledig en kunnen er enkel nog elektronische cheques aangekocht worden. Een evolutie waar OKRA niet erg gelukkig mee is:

  • Door het systeem doorgedreven te digitaliseren, ontneem je de consument de mogelijkheid om te kiezen op welke manier hij of zij verder geholpen wil worden en dwing je hen richting ‘digitale dienstverlening’. Niet digitaal-vaardige klanten dreigen op die manier afgesloten te worden van belangrijke dienstverlening, wat naar discriminatie neigt. Wij vragen geen betutteling van burgers of consumenten, wél dat iedereen – van jong tot oud – de mogelijkheid blijft behouden om te worden geholpen op een door hem of haar gekozen manier.
  • In digitale dienstverlening komt de verantwoordelijkheid veel meer bij de consument te liggen in plaats van bij de dienstverlener. Dit is volgens ons een evolutie die in het nadeel speelt van hen die minder digitaal vaardig zijn, maar wel gedwongen worden om gebruik te maken van digitale technologie.
  • De ‘alternatieve kanalen’ om de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid van het dienstenchequesysteem te blijven garanderen, zouden de overgang naar de digitalisering moeten verzachten. Een versoepeling van de volmachtregeling is volgens ons echter geen goede zaak in deze, al kan dit in een aantal andere situaties wel het geval zijn. Het is voor OKRA hoe dan ook ontoelaatbaar dat ouderen gedwongen worden om hun toevlucht te nemen tot deze volmachtregeling, enkel en alleen omdat ze niet digitaal vaardig zijn. Dit is voor ons een oneigenlijk gebruik van het volmachtsysteem en maakt dat mensen aangetast worden in hun zelfwaarde. Je kunt het positieve psychologische effect om voor jezelf te kunnen zorgen niet onderschatten!
  • Een aantal voordelen die genoemd worden, kunnen ook gerealiseerd worden bij de papieren dienstencheque, zoals bijvoorbeeld een inruilmogelijkheid van vervallen cheques of het laten wegvallen van het minimumaantal te bestellen dienstencheques. In die zin zijn dit schijnargumenten in het pleidooi voor een volledige digitalisering.

Wat met de dienstencheques op stapel staat, is trouwens geen alleenstaand geval. Zo kun je ‘MijnVerbouwPremie’ die een aantal energiepremies sedert oktober ’21 bundelt enkel digitaal aanvragen. En ligt er momenteel ook een plan op tafel om bij de invoering van het statiegeld op blikjes en plastic flessen in 2025 de inning ervan te laten verlopen via het inscannen van QR-codes. Het is al erg genoeg dat de commerciële sector – met de banken voorop – eenzijdig zijn toevlucht neemt tot digitale dienstverlening. Dat overheden daar klakkeloos in volgen, is ronduit beschamend. Van een overheid verwachten we een inclusief beleid, geen eenzijdig digitaal beleid dat voorbijgaat aan de kwetsbaarheid van heel wat doelgroepen. OKRA zal dan ook op deze nagel blijven kloppen: digitalisering van dienstverlening kan, maar altijd als evenwaardig alternatief voor en als aanvulling op fysieke of niet-digitale dienstverlening.