Een klein hoera-momentje voor IGO-gerechtigden

In juli 2019 wijzigde de controleprocedure voor mensen die recht hebben op een IGO-uitkering. IGO staat voor inkomstengarantie voor ouderen. Een IGO-uitkering is een sociale bijstandsuitkering. Mensen die geen of onvoldoende pensioenrechten hebben opgebouwd krijgen vanaf hun 65ste verjaardag een bijstandsuitkering. De hoogte van die uitkering wordt bepaald door de financiële middelen. Er worden heel wat voorwaarden gekoppeld aan die uitkering denk maar aan een strenge controleprocedure.

Omdat we de IGO-controleprocedure te streng vonden, hebben we verschillende overlegmomenten gehad met parlementairen. Vervolgens maakte we ook actief deel uit van het IGO-collectief. We voerden in mei actie waarbij we rechtstreeks minister Lalieux aanspraken. Een verslag van die actie kan je hier lezen. We blijven ook politiek wegen op dit dossier. Zo hebben we vanuit het collectief vorige week een opinie-artikel gepubliceerd in Knack en schrijven we binnenkort opnieuw de parlementsleden aan. We hopen dan ook een volgend artikel de titel ‘Een groter hoeramoment’ te kunnen geven.

Maar waarom hebben we nu een klein hoera-momentje?

Eind oktober heeft minister Lalieux de controleprocedure een klein beetje versoepeld. Zo wordt de periode dat je in het buitenland duidelijker gedefinieerd. De dag van aankomst en vertrek worden gelijkgesteld met een verblijf in België. Twee voorbeelden:

  • Ik vertrek de 1ste op reis naar Frankrijk en kom op de 31ste terug naar België. Omdat het een verblijf is van langer dan twee dagen in het buitenland, moet je dit zeker voor vertrek melden aan de Federale Pensioendienst maar de 1ste en 31ste worden gelijkgesteld als dagen in België. Je verblijft dus maar 29 dagen in het buitenland, waardoor je in orde blijft voor je IGO-uitkering.
  • Je vertrekt op zaterdag naar Frankrijk en je de dag erna terug naar België… dan zijn beiden dagen gelijkgesteld met een verblijf in België. Deze twee dagen moet je niet op voorhand melden aan de Federale Pensioendienst. Let op, twijfel je voor je vertrekt of je de zondag huiswaarts zal gaan, verwittig dan toch voor de zekerheid de Federale Pensioendienst (een keer te veel melden kan geen kwaad).

80-plussers en bewoners van een WZC of psychiatrische verzorgingsinstelling worden altijd vrijgesteld van controle.

Ook werden jaarlijks 80% van de IGO-gerechtigden gecontroleerd. Dit cijfer is ook niet langer uit de wet gehaald. Verwittig je altijd de Federale Pensioendienst als je naar het buitenland vertrekt, dan zal de kans op controle kleiner zijn.

Wist je trouwens dat IGO-gerechtigden maandelijks 25 extra krijgen voor de maanden oktober tot en met december? En dat de IGO-controles tot 31-12-2021 zijn geannuleerd? Het contract met BPOST (één van onze eisen) is opgeschort waardoor er momenteel geen controle meer kan worden uitgevoerd. We zullen pas kunnen spreken van een groot hoera-moment als de controleprocedure volwaardig wordt hervormd in plaats van opgeschorst.