Gentse seniorenraden in aanwezigheid van CD&V-schepen

De OKRA-vertegenwoordigers binnen de Gentse stedelijke seniorenraden ontmoeten elkaar twee keer per jaar in een overleg. Dat is sinds vele jaren een traditie, gegroeid vanuit de noodzaak die onze lokale vertegenwoordigers in de ouderenraden ervaarden om onze OKRA-ideeën en -bekommernissen zoveel mogelijk een weg te laten vinden in het beleid. Thema’s die in de afgelopen jaren de revue passeerden waren onder meer: de relatie tussen OKRA en de lokale dienstencentra, de impact van het decreet basismobiliteit en -bereikbaarheid in Gent (bereikbaarheid woonzorgcentra, enz.), het onderhoud van de begraafplaatsen, de voorbereiding van de lokale verkiezingen…

In Gent zijn er verschillende seniorenraden op wijkniveau, overkoepeld door een centrale raad. Dat maakt het participatiesysteem vrij complex. Informatiedoorstroming en communicatie bleken niet altijd zo evident. Geleidelijk aan ontstond de behoefte om een rechtstreekse lijn te hebben met het stedelijk beleid. Deze rechtstreekse lijn faciliteert de mogelijkheid om signalen rechtstreeks door te geven of toelichting te krijgen rond een aantal zaken (en over de reden waarom de uitvoering van bepaalde adviezen soms niet zo evident is als het op het eerste gezicht lijkt). Sinds een tweetal jaar is er tijdens de bijeenkomsten van de verschillende OKRA-vertegenwoordigers in de Gentse seniorenraden telkens contact met de Gentse CD&V-schepen Isabelle Hendrickx en haar kabinetsmedewerker. De Gentse OKRA-trefpunten kozen bewust voor contacten met CD&V omwille van een voorkeursrelatie die in de afgelopen jaren met deze beleidsmensen is opgebouwd. Na 24 jaar zijn zij deze legislatuur opnieuw in het schepencollege gekomen, wat opportuniteiten bood. Bij de laatste bijeenkomst op 1 december, stond het memorandum vanuit de Gentse lokale ouderenraad centraal, en de OKRA-accenten die we hierin graag willen aanbrengen.

De succesfactoren van het overleg met schepen Isabelle Hendrickx? Een meerwaarde voor beide partijen. Voor OKRA een directe lijn met het beleid, zonder de filter van een lokale ouderenraad. Voor de schepen de kans om contact te houden met een vereniging. Er is wederzijds een wens om het engagement aan te houden. Bovendien beseft CD&V dat ze de steun van ouderen en ouderenverenigingen nodig heeft als ze ook in de toekomst verder een rol wil blijven spelen in de het gemeentelijk beleid. Een win-winsituatie.

Geïnspireerd? Kriebelt het om het ook te proberen? Deze tips geven je misschien een extra duw in de rug:

  • Zorg voor inhoud.
  • Zorg voor een directe lijn met het beleid.
  • Kies bereikbare kanalen.
  • Zorg voor een structurele basis, zo bouw je iets op.

Veel succes!