Grootouders voor het Klimaat

Mieke Van Nuland, voorzitter van OKRA, is nu trotse ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat!

Mieke was directeur van het Brusselse vrouwencentrum Amazone. Ze was ook een tijd OCMW-raadslid in Mechelen en bestuurder bij diverse cultuurinstellingen.

In haar motiveringstekst legt ze het belang uit van een goede samenwerking tussen de Grootouders en een ouderenvereniging als OKRA:

'In november 2021 volgde ik Mieke Peeters op als voorzitter van vzw OKRA, de grootste ouderenorganisatie in Vlaanderen. Ik wil graag haar engagement als ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat bijtreden. Binnen OKRA is duurzaamheid en zorg voor het klimaat een bekommernis die reeds lang in de werking verweven is. De meeste OKRA-leden zijn immers ook grootouders en zien hun kleinkinderen opgroeien in een wereld die alsmaar meer onder druk komt te staan door ongebreidelde groei en grote ongelijkheid. De uitputting van de planeet dwingt ons om na te denken en actie te ondernemen voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Als ik mijn kleinkinderen zie vraag ik me soms af welke wereld wij voor hen achterlaten.

OKRA wil in de beleidsperiode 21-25 extra inspanningen leveren om in samenwerking met o.m. Grootouders voor het Klimaat de leden en lokale trefpunten te informeren en te sensibiliseren rond de klimaatproblematiek. De overheden overtuigen om een effectief klimaatbeleid te voeren, actie voeren i.s.m. andere ouderenorganisaties en OKRA zelf duurzamer maken zijn eveneens doelen die OKRA heeft toegevoegd aan het beleidsplan voor de volgende jaren.

Als ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat zet ik mee mijn schouders onder het werken aan een duurzame samenleving.'

© Frank Bahnmuller

Foto: © Frank Bahnmuller