Stafmedewerker pensioendienst 

De pensioendienst speelt een actieve rol in de invulling van de missie van CM als sociaal gezondheidsfonds en OKRA als socio-culturele beweging. De pensioendienst biedt concrete en directe hulp aan leden met een pensioenvraag en is met bijna 90 000 contacten en begeleidingen een belangrijke advies- en consultatiedienst die nauw samenwerkt met publieke diensten en de ombudsdienst pensioenen om de pensioenrechten van (bijna-)gepensioneerden te vrijwaren. Daarnaast zet zij sterk in op het behartigen van de belangen van gepensioneerden.

Functie

 • Je ondersteunt de werking van de pensioendienst en werkt mee aan de belangenbehartigende werking van OKRA.
 • Je volgt mee het Belgische en Europese beleid op inzake pensioenen, alsook de bijhorende wetgeving. Daarnaast heb je interesse voor aanverwante materies (o.a. erf- en successierecht, fiscaliteit) en geef je technische adviezen rond pensioenvragen.
 • Je verstrekt informatie en vorming aan de CM-pensioenmedewerkers.
 • Opvolging van het pensioenberekeningsprogramma: je hebt interesse voor business analyse, neemt deel aan de ontwikkeling van het programma en bent het aanspreekpunt voor de medewerkers.
 • Je staat mee in voor de ontwikkeling en het onderhoud van het kennisbeheer, documentatie en richtlijnen, ter ondersteuning van de pensioenmedewerkers.
 • Je begeleidt mee de pensioenmedewerkers die zich specialiseren in een niche van de wetgeving.
 • Je schrijft informatieve artikels of brochures met betrekking tot pensioenen en inkomen, en je geeft desgevallend voordrachten over deze thema’s. Je levert content voor de website en sociale media.
 • Je vertegenwoordigt OKRA-CM in organisaties of organen die de pensioenproblematiek bestuderen.
 • Je verleent deskundig advies in individuele pensioendossiers en beantwoordt vragen m.b.t. pensioen- en aanverwante materies.
 • Je verricht studiewerk rond pensioen- en inkomensgerelateerde thema’s. Je vertaalt dit in OKRA-standpunten en werkt mee aan beleidsaanbevelingen.

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma, of gelijkwaardig door ervaring, dat aansluit bij de juridische deskundigheid die voor deze functie noodzakelijk is.
 • Je bent erg geïnteresseerd in pensioenwetgeving en sociale bescherming.
 • Ervaring met de toepassing van pensioenwetgeving is een meerwaarde.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden: moeilijke materies op een eenvoudige manier toelichten, zowel mondeling als schriftelijk, spreken in het openbaar, vergadertechnieken.
 • Je hebt kennis van of bent geboeid door sociale media voor professionele doeleinden, het verder uitbouwen van gebruiksvriendelijke informatiedragers (website, nieuwsbrieven, sharepoint, …).
 • Je beschikt over een voertuig voor sporadische dienstverplaatsingen.
 • Je ondersteunt de missie en doelstellingen van OKRA en CM.

Wij bieden

 • Een voltijdse betrekking met een contract van onbepaalde duur.
 • Een boeiende en gevarieerde functie met ruimte voor initiatief en creativiteit en dit in een dynamische beweging.
 • Je komt terecht in een geëngageerd team van professionals en vrijwilligers.
 • Een aantrekkelijke bezoldiging met talrijke (extralegale) voordelen.
 • Aeropolis-Schaarbeek is je uitvalsbasis, goed te bereiken met het openbaar vervoer of onze pendelbus.

Kandidaten mailen hun gemotiveerde kandidatuur en cv uiterlijk tegen 22 december naar Roel François, adjunct algemeen directeur: roel.francois@okra.be. De selectieproeven vinden plaats op 15 januari 2020. 

Meer info: 0477 50 42 69.