Het ene woonzorgcentrum is het andere niet

Aantal Covid-overlijdens en besmettingen is afhankelijk van de organisatievorm

OKRA werd tijdens de COVID-pandemie betrokken in een sociaal wetenschappelijk onderzoek van de KULeuven, waarbij nagegaan werd in hoeverre het aantal COVID-overlijdens en besmettingen afhankelijk is van de organisatievorm van de woonzorgcentra.

Het opmerkelijk resultaat is dat WZC die werken met kleinere leefgroepen die vaste zorgteams hebben, opmerkelijk minder COVID overlijdens, hospitalisaties en besmettingen kennen.

Kleinere leefgroepen kennen 60% minder besmettingen en de helft minder overlijdens dan grote leefgroepen.

Heel wat woonzorgcentra hebben hier al tijdens de pandemie op ingespeeld. 80% van de WZC zijn overgeschakeld op vaste zorgteams. Het werken met kleinere leefgroepen gebeurde slechts in 40% van de gevallen.

Het belang van deze onderzoeksresultaten mag volgens OKRA niet onderschat worden en dit om 2 redenen.

  • Enerzijds maken WZC bij een nieuwe uitbraken, waar mogelijk, best gebruik van deze nieuwe inzichten;
  • Anderzijds pleit OKRA al jaren om de ‘thuisgedachte’ sterker te laten spelen in de WZC. Door bewoners te laten leven in kleinere leefgroepen met vaste medewerkers zullen er meer onderlinge contacten ontstaan en krijgen bewoners een sterker thuisgevoel.

Het volledige rapport kan u raadplegen via de website van het Steunpunt WVG (https://www.steunpuntwvg.be/publicaties)

In De Standaard van 28 november 2022 verscheen een artikel over de resultaten van dit onderzoek, waarin ook OKRA-collega Johan Truyers aan het woord komt.

Op 11 januari tussen 14u en 15u wordt een webinar (met Mathieu Martens van OKRA-Zorgrecht) georganiseerd waarin de resultaten van het onderzoek worden toegelicht. Na een korte toelichting door de minister zal u meer te weten komen over welke vormen van arbeidsorganisatie hebben geleid tot minder personen die besmet zijn geweest of zijn overleden. Vervolgens zullen enkele stakeholders uit het zorgveld reflecteren op de onderzoeksresultaten.

Programma:

  • Introductie door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits
  • Uiteenzetting van de onderzoeksresultaten door dr. Lander Vermeerbergen (KU Leuven/Radboud Universiteit)
  • Reflectie op de onderzoeksresultaten door
  • Mevr. Annemieke Schroven (Woonzorgcampus Angelahof)
  • Dhr. Jos Aben (Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk)
  • Dhr. Renaat Lemey (BEN Woonzorgnetwerk)
  • Dhr. Mathieu Martens (namens de Vlaamse Ouderenraad)
  • Vragen

De link voor het webinar vindt u hier terug (code: 499551).
https://radbouduniversity.zoom.us/j/87018128985?pwd=dDZrMkRFeGZnRGMzYlVhWmZKSWFlQT09