Hoe bespaar je op bankkosten als je analoog bankiert?

Copyright: FOD Economie

Als je niet digitaal bankiert kunnen de kosten redelijk hoog oplopen. OKRA voert al jarenlang strijd tegen de extra hoge kosten die voor het niet-digitaal bankieren worden aangerekend. Die jarenlange strijd heeft resultaten opgeleverd. In juli 2021 werd een charter goedgekeurd die de extra bankkosten bij niet digitaal bankieren moet regelen. In het charter werd een bankpakket – universele bankdienst uitgewerkt. Vanaf 1 januari 2022 kan je als persoon je inschrijven voor dergelijk pakket. Het doel van deze infofiche is om iedereen die niet-digitaal bankiert aan te moedigen om de bankkosten te bekijken.

Wat houdt het universele bankdienstpakket in?

Bij elke bank heb je voor het dagelijks bankieren (de zichtrekening) een aantal gratis of betalende mogelijkheden. Afhankelijk van je noden kies je voor een pakket. Elke bank biedt iets anders aan, maar vanaf 1 januari 2022 biedt elke bank bovenop de reguliere zichtrekeningen ook eenzelfde pakket aan – eenzelfde soort zichtrekening met een aantal diensten die zijn inbegrepen. Dit pakket noemt de universele bankdienst.

Elk universele bankdienst-zichtrekening houdt volgende elementen in:

 • 60 manuele verrichtingen per jaar: manuele verrichtingen zijn geldopnames aan het loket, papieren overschrijvingen door loketbedienden, hulp bij instellen automatische betaalopdrachten, …
 • 24 geldopnames per jaar aan een geldautomaat 
 • Rekeninguittreksels maandelijks afdrukken in een bankkantoor of afhalen bij een loketbediende. Wil je de rekeninguittreksels per post toegestuurd krijgen? Dan kunnen er extra kosten worden aangerekend. Over die extra kosten zijn ook prijsafspraken gemaakt:
  • Jaar: maximum 5 euro + portkosten
  • Maand: maximum 2.50 euro zonder extra portkosten
  • Per enveloppe: maximum 1 euro + portkosten
 • Een debetkaart – gewone bankkaart: een bank kan bovenop dit basispakket nog extra gratis voordelen aan hun pakket toevoegen (zie overzichtstabel).

Wat kost het?

De universele bankdienst kost jaarlijks maximum 60 euro of 5 euro per maand. Deze prijs is de maximumprijs tot 30 juni 2024. Hierna kan de maximumprijs opnieuw worden herzien. Veel banken bieden de universele bankdienst aan tegen een lagere prijs. Zij mogen hun tarieven elk jaar maximum 6 euro opslaan.

Twee fictieve voorbeelden:

 • Bank X rekent in 2022 voor de universele bankdienst 60 euro / jaar -> deze prijs blijft hetzelfde tot 30 juni 2024.
 • Bank Y rekent in 2022 voor de universele bankdienst 30 euro / jaar -> in 2023 mag deze bank maximum 36 euro aanreken.

In de overzichtstabel* vind je alle prijzen van de deelnemende banken, de specifieke naam van hun universele bankdienst, de extra gratis voordelen die elke bank aan het pakket toevoegt en meer informatie op hun website en contactgegevens.

*De overzichtstabel is ontwikkeld op basis van de algemene webpagina’s van de banken en de overzichtstabel van Febelfin. OKRA is niet verantwoordelijk voor eventuele ontbrekende informatie of fouten.

Nabije bankkantoren en geldautomaten

Wil je misschien overstappen naar een andere bank omdat die bank een goedkopere universele bankdienst aanbiedt? Hou dan ook zeker rekening met de beschikbaarheid van bankkantoren en geldautomaten in je wijk of gemeente. Ook tegen de sluiting van geldautomaten en bankkantoren strijdt OKRA al jaren.

Ik wil overstappen naar de universele bankdienst … hoe doe ik dat?

Optie 1: je blijft bij dezelfde bank aangesloten

Contacteer het plaatselijk bankkantoor of het algemeen telefoonnummer. De bankbediende zal je helpen bij het overstappen naar de universele bankdienst.

Optie 2: je wilt van bank veranderen

Contacteer de plaatselijke bankbediende waar je een universele bankrekening wilt openen en laat deze openen. Vraag ook om samen het aanvraagformulier ‘bankoverstapdienst’ in te vullen. Dit zorgt ervoor dat je bijna automatisch van bank verandert.

 • Doorlopende overschrijvingsopdrachten worden overgezet naar je nieuwe bank.
 • Betaalkaarten worden bij de vorige bank geschrapt.
 • Zichtrekeningen worden bij de vorige bank gesloten en het saldo wordt automatisch overgezet naar de nieuwe bank.
 • Schuldeisers (bv. van domiciliëringsopdrachten) en terugkerende betalers worden geïnformeerd over je nieuw rekeningnummer.

Vragen, hulp nodig of klachten?

Heb je vragen? Wens je meer informatie over de universele bankdienst? Of merk je dat bepaalde kosten niet correct worden aangerekend, laat het ons zeker weten en dan gaan wij er mee aan de slag!