Hulpmogelijkheden bij het invullen van de belastingaangifte

Naar jaarlijkse gewoonte staan heel wat Belgen terug voor een – naar hun gevoel – haast onmogelijke opdracht om de belastingaangifte tijdig en correct in te vullen. Of het nu gaat over een papieren, dan wel digitale aangifte en los van het feit of het al dan niet over een vooraf ingevulde of vereenvoudigde aangifte gaat: het grote aantal codes en mogelijke aftrekposten zijn jaarlijks goed voor heel wat kopzorgen. Toch hoeft het invullen van de belastingaangifte geen stresserende opdracht te zijn. Er zijn meer dan genoeg mogelijkheden voorzien om jou met raad en daad bij te staan. Wij geven graag meer uitleg bij een aantal mogelijkheden…

Aangifte laten invullen door een medewerker door de FOD Financiën

Je kan tot en met 27 juni een afspraak maken om je aangifte te laten invullen door een medewerking van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Deze termijn wordt niet verlengd. Na deze datum zal je zelf de aangifte moeten invullen of beroep moeten doen op een professional (bv. accountant).

Een afspraak maken kan eenvoudig telefonisch: 02 572 57 57. Je kunt op dit telefoonnummer terecht van maandag tot vrijdag (van 09.00 u tot 17.00 u). Voor het maken van een afspraak hou je best ook jouw identiteitskaart bij de hand. Hetzelfde nummer kun je bellen als je een afspraak wenst te verplaatsen of te annuleren.

Als je een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebt ontvangen (online of witte enveloppe), is het niet nodig om te bellen voor een afspraak. Wel moet je jouw voorstel zorgvuldig nakijken. Heb je bedenkingen bij één of meerdere bedragen of heb je vragen? Dan bel je naar het bovenvermelde nummer met vermelding van code 17001. Ze helpen je dan graag verder.

Voor de afspraak zelf hoef je je in principe niet te verplaatsen. De experts van de FOD Financiën bellen jou op het afgesproken tijdstip terug om samen met jou de aangifte door te nemen en in te vullen per telefoon. Wil je toch liever ter plaatse afspreken met één van de medewerkers van de FOD? Dan volstaat het om dat tijdens het maken van een afspraak mee te delen. Zij boeken voor jou dan een afspraak in één van de kantoren van de belastingdienst of verwijzen jou door naar één van de lokale zitdagen (zie onder).

Lokale zitdagen

Heel wat Vlaamse steden en gemeentes hebben via het VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw) een overeenkomst met de FOD Financiën om hulp te bieden aan hun inwoners via een lokale zitdag. De lijst van alle steden en gemeentes (dus ook de Brusselse en Waalse gemeentes) vind je hier terug.

Ook voor hulp op een lokale zitdag moet je meestal een afspraak maken of je inschrijven. Je neemt best contact op met de administratieve dienst van de gemeente waar je gedomicilieerd bent om te weten hoe je dat kunt doen. Vaak vind je de informatie hierover ook terug in het gemeentelijk infoblad of op de website van de gemeente.

Op de afspraak neem je volgende documenten mee:

 • Identiteitskaart
 • Alle documenten die over het aanslagjaar 2023 gaan en nuttig zijn voor het invullen van de belastingaangifte, inclusief voor eventuele inkomsten of eigendommen in het buitenland.

Per afspraak wordt een gemiddelde tijd van 15 minuten gerekend.

Kom je voor een andere persoon? Vermeld dat dan zeker bij het maken van de afspraak! Breng dan zeker volgende documenten mee:

 • De eigen identiteitskaart
 • Een kopie van de identiteitskaart van de persoon namens wie je komt
 • Een volmacht, ondertekend door de andere persoon
 • Alle documenten die over het aanslagjaar 2023 gaan en nuttig zijn voor het invullen van de aangifte, inclusief voor eventuele inkomsten en eigendommen in het buitenland

Belangrijk: per afspraak wordt slechts één aangifte ingevuld. Als je de aangifte van meerdere personen wilt laten invullen, dan maak je per aangifte dus een andere afspraak.

Vereenvoudigde belastingaangifte versus vooraf ingevulde belastingaangifte

De twee termen worden nogal eens door elkaar gebruikt en zorgen dan ook vaak voor verwarring. Nochtans zijn het twee verschillende zaken:

 • Bij een voorstel van vereenvoudigde aangifte gaat de fiscus ervan uit dat hij zo goed als zeker is dat ‘ze’ alles weten. De kans dat je zelf nog bedragen moet invullen bij bepaalde codes is dan ook eerder klein. Dat wordt vooral gedaan bij mensen wiens fiscale situatie al jaren stabiel is. In 85% van de gevallen klopt het voorstel, in 15% van de gevallen zijn er dus nog wijzigingen nodig. Hier vind je alvast een aantal tips in verband met het controleren van een vereenvoudigde aangifte. Ben je na controle van alle gegevens akkoord met het voorstel van vereenvoudigde aangifte? Dan hoef je niets te doen. Ben je het niet eens met het voorstel, dan moet je een correctie aanvragen via het meegeleverde antwoordformulier (papieren voorstel) of via Tax-on-web (online).

 • De filosofie van de fiscus bij een vooraf ingevulde aangifte is anders: we hebben ingevuld wat we weten, maar we zijn redelijk zeker dat we nog niet alles hebben. De kans is hier dus veel groter dat je bij bepaalde codes nog bedragen zal moeten invullen. Ook een vooraf ingevulde aangifte moet trouwens officieel doorgestuurd worden. Dat gebeurt via Tax-on-web.

Wat beide dan ook gemeenschappelijk hebben, is dat jij in de twee gevallen verantwoordelijk blijft voor de correctheid van de gegevens. Je doet er dus goed aan om in beide gevallen de al ingevulde bedragen goed na te kijken en in geval van onduidelijkheid te bellen naar het bovenvermelde nummer. Mocht de aangifte achteraf niet te blijken kloppen, dan ligt de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid hiervoor bij jou én niet bij de fiscus.

Deadlines

Afhankelijk van de manier waarop je de belastingaangifte indient, geldt er een andere deadline. Wij zetten ze volledigheidshalve hier nog eens op een rijtje:

 • Papieren aangiftes moeten binnen zijn tegen uiterlijk 30 juni 2024.

 • Wie de aangifte doet via Tax-on-web heeft tot 15 juli 2024 de tijd.

 • De deadlines gelden ook voor het wijzigen van het voorstel van vereenvoudigde aangifte en het indienen van een vooraf ingevulde aangifte.

 • De deadlines gelden ook voor mandatarissen die namens jou de aangifte doen.

Wie zijn aangifte laattijdig indient, zal in eerste instantie een herinnering krijgen van de fiscus. Van zodra je de deadline van de FOD Financiën overschrijdt, riskeer je een administratieve boete. Bij een eerste overtreding is dit een boete van 50 euro, die kan oplopen tot 1 250 euro. Daar bovenop komt ook nog een verhoging van de verschuldigde belasting met 10%, wat kan oplopen tot 200%. Deze boetes kunnen wel vermeden worden als je kunt aantonen dat de laattijdigheid door overmacht tot stand kwam: hospitalisatie, ernstige ziekte, verlies van een document buiten jouw schuld om, … Vraag de fiscus dan wel zo snel mogelijk en in ieder geval voor de deadline om uitstel.