Nu de stemplicht voor de lokale verkiezingen is afgeschaft, wordt het een hele uitdaging om zo veel mogelijk mensen te overtuigen nog te gaan stemmen. Een bewustmakingscampagne over het belang van stemmen is een essentiële eerste stap, maar zal niet voldoende zijn. Voor heel wat burgers zal ook de toegankelijkheid van de verkiezingen een grote rol spelen, van de bereikbaarheid van een stemlocatie over de toegankelijkheid van het gebouw tot de eventuele ondersteuning ter plaatse. En alles daartussenin…

Zeker voor minder mobiele burgers – waaronder heel wat ouderen – is dit prioritair om nog te kunnen stemmen. De lokale overheden hebben hier dan ook een enorme verantwoordelijkheid in. En ook plaatselijke OKRA-groepen kunnen hier een rol in spelen, waar mogelijk via de lokale ouderenraad en waar het niet anders kan als plaatselijke vereniging. Om jullie hierin te ondersteunen, maakten we een modelbrief op die we jullie bezorgen met de vraag om hier iets mee te doen. Ter inspiratie alvast het voorbeeld van trefpunten Lotenhulle-Poeke en Destelbergen waar ze aan de slag gingen met de voorbeeldbrief:

 • Trefpunt Lotenhulle-Poeke nam initiatief om het gemeentebestuur uit te nodigen voor een gesprek over toegankelijke lokale verkiezingen. De lokale ouderenraad toonde weinig animo voor dit idee, dus ging het trefpunt zelf aan de slag. De gemeenteraad reageerde erg positief en een gesprek zal worden gepland. We kijken alvast uit naar een verslag én de uitkomst van dit gesprek.
 • Een soortgelijk verhaal mocht onze collega Mieke De Zutter opvangen van trefpunt Destelbergen. Binnen de ouderenraad zijn ze blijkbaar nog niet echt met de lokale verkiezingen bezig en is er nog niet over het lokale ouderenmemorandum gesproken. Laat staan dat het thema ‘toegankelijke lokale verkiezingen’ al een item is… Daarom trok ook dit trefpunt zijn stoute schoenen aan om een overleg met de gemeente te vragen en ook hier kwam er een positieve reactie.

Een aantal concrete tips om met de brief alsnog aan de slag te gaan:

 • Spreek – indien mogelijk – de bevoegde schepen of burgemeester aan via de lokale ouderenraad met de vraag om het gesprek aan te gaan. Indien er geen animo is in de ouderenraad om hier werk van te maken, kan je vanuit OKRA dit initiatief nemen. Werk hiervoor bij voorkeur samen met de andere trefpunten uit jouw fusiegemeente. Je kan ook samenwerken met andere verenigingen: Samana, Kando (vroeger KVG), S-Plus, …
 • Bereid dit gesprek grondig voor. Vertrek hierbij vanuit de realiteit van jouw gemeente:
  • Welke stemlocaties waren er in het verleden bij jou in de gemeente? Waren daar blinde vlekken bij? (Bijv. geen stemlokaal in het WZC, een vergeten deelgemeente, …)
  • Hoe zit het met de bereikbaarheid van deze locaties? Hoe toegankelijk zijn ze voor mensen met een beperkte mobiliteit?

     Benoem zeker ook de positieve zaken en ijver ervoor dat die behouden worden.

 • Denk samen goed na over concrete vragen en verwachtingen t.a.v. de gemeente. Bijv. de installatie van een stembureau in het plaatselijk WZC, een pendelbus naar minder bereikbare stembureaus, logistieke ondersteuning voor rolstoelgebruikers in minder toegankelijke stemlocaties, …
 • Nodig de plaatselijke pers uit via een persbericht en duid op voorhand een woordvoerder aan die de pers te woord kan staan. Maak van de gelegenheid dus gebruik om je als OKRA-trefpunten te profileren.
 • Merk je dat het gesprek in dovemansoren valt? Of staat de gemeente niet open voor een gesprek? Denk dan na over andere methodieken om jullie standpunt kracht bij te zetten: petitie, ludieke actie aan het gemeentehuis, persbericht aan de plaatselijke pers, …
 • Heb je nood aan ondersteuning? Aarzel niet en spreek je clusterverantwoordelijke, je streekpuntcoördinator of je provinciale antenne belangenbehartiging aan. Zij helpen je graag verder!

Ben je zelf met jouw trefpunt en/of lokale ouderenraad aan de slag gegaan met de voorbeeldbrief? Vul dan zeker de korte bevraging in via de link in de nieuwsbrief. Er valt geen prijs mee te winnen, tenzij onze dankbaarheid…