Mantelzorgers ondersteunen bij scharniermomenten in de zorg

Wanneer de zorg in een scharniermoment zit, kan dit niet alleen ingrijpend zijn voor de zorgvrager maar ook voor de mantelzorger. Denk maar aan een opname of ontslag in het ziekenhuis, een verhuis naar een (semi)-residentiële setting, en een palliatieve zorgsituatie. Tijdens deze momenten is mantelzorg vaak heel belangrijk, maar eveneens niet vanzelfsprekend.

Het project ‘mantelzorgers ondersteunen bij schaniermomenten in de zorg’ waar we met OKRA-Zorgrecht samen met Coponcho projectverantwoordelijke zijn, wil hierop inspelen. Het project kadert in het breder Vlaams mantelzorgplan 2022-2024. Het focust op de ondersteuning van professionele zorgmedewerkers opdat zij op hun beurt de mantelzorger tijdens scharniermomenten goed kunnen blijven ondersteunen.

Concreet bouwen we samen met Thomas More aan een e-learning voor verzorgenden in de thuiszorg. Verzorgenden staan vaak in nauw contact met de mantelzorger en zijn dus cruciaal in de ondersteuning. Met deze e-learning kunnen verzorgenden op hun eigen ritme digitaal tips en tricks opdoen en reflecteren over zorgsituaties. Samen met Domus Medica en Thomas More werken we aan een navorming voor huisartsen rond het betrekken van mantelzorgers in het zorgtraject. In het voorjaar hebben we drie tests doorlopen. In het najaar komt het in het doorlopend navormingsaanbod voor huisartsen. In december volgt hier een publicatie uit in het vakblad voor huisartsen (Huisarts Nu).

Heel binnenkort start een Lerend netwerk voor professionele medewerkers op. We willen met deze lerende netwerken een interdisciplinair platform aanbieden om goede voorbeelden met elkaar te kunnen delen. Zo kunnen zorgmedewerkers niet alleen elkaar inspireren maar ook verder helpen met vragen of eerder moeilijke situaties.

En niet te vergeten: op 14 juni is de eerste inspiratiedag mantelzorg geprogrammeerd. Tijdens de inspiratiedagen komen we in elke provincie samen om medewerkers onder te dompelen in het thema mantelzorgondersteuning in en rond het ziekenhuis.

Je merkt het al. Er staat heel wat op stapel. We houden jullie dan ook graag op de hoogte van de werkzaamheden in één van de volgende nieuwsbrieven.