OKRA-Zorgrecht ondersteunt mantelzorgers bij scharniermomenten in de zorg

De Vlaamse Regering lanceerde vorig jaar het nieuwe mantelzorgplan waarin het ingaat op de noden die leven bij mantelzorgers en personen voor wie zij zorg dragen. Ondertussen heeft OKRA-Zorgrecht samen met de andere mantelzorgverenigingen en een brede waaier aan partners mee verder kunnen timmeren aan de praktische uitvoering van dit plan.

Concreet gaan we aan de slag om mantelzorgers beter te ondersteunen bij cruciale scharniermomenten in de zorg. OKRA-Zorgrecht neemt samen met de mantelzorgvereniging Coponcho de coördinatie in handen om dit deel van het plan in goede banen te leiden. Zo willen we meer oog hebben voor de noden van mantelzorgers bij een opname en ontslag uit een ziekenhuis, bij een palliatieve zorgsetting en als de zorg thuis te zwaar wordt en een verblijf in een residentiële setting in het vizier komt (zoals bijvoorbeeld een woonzorgcentrum). Het zijn vaak momenten die zeer intens zijn voor zowel de persoon die zorg nodig heeft als voor de mantelzorger. Extra ondersteuning tijdens die momenten is dus meer dan welkom. Om een betere ondersteuning te voorzien tijdens de scharniermomenten zetten we in op vier acties:

  1. Inventariseren en verder verspreiden van reeds bestaande initiatieven
  2. Een brede sensibiliseringscampagne bij de zorgmedewerkers
  3. Opleiding voor professionele medewerkers (medewerkers thuiszorg en residentiële sector, ziekenhuizen,…)
  4. Het belang van het gebruik van overleg (MDO of MultiDisciplinair Overleg) tussen verschillende zorgactoren. In eerste instantie werken we hier samen met Domus Medica.

Naast de ondersteuning van mantelzorgers bij scharniermomenten zullen er de komende twee jaar nog vier andere projecten voor mantelzorgers volgen. Zo wordt er extra ingezet op de ondersteuning van jonge mantelzorgers en de bevordering van het psychosociaal welzijn van mantelzorgers. Ook zetten we stappen om de balans tussen werken-zorgen-leven meer in evenwicht te brengen. Ten slotte krijgt de website mantelzorgers.be, de website voor mantelzorgers, een opfrisbeurt. Tegen eind 2024 willen we met deze vijf projecten belangrijke stappen hebben gezet om de mantelzorger in Vlaanderen beteren te (h)erkennen en ondersteunen.