Meer handen die de zorg in de woonzorgcentra kunnen dragen

De coronacrisis heeft zoals we weten een aantal pijnpunten in de zorg blootgelegd. Al jaren geeft OKRA aan dat de financiering niet volstaat om de nodige kwalitatieve zorg te kunnen geven in de Vlaamse woonzorgcentra. Er is een dubbele investeringsslag nodig. Enerzijds moet er extra geïnvesteerd worden om de kwaliteit te verbeteren en anderzijds om de toename van zorgondersteuning te kunnen opvangen als gevolg van de vergrijzingsgolf.

Een belangrijke stap hierin is dat het onderscheid tussen zwaardere en lichtere zorgprofielen in de woonzorgcentra wordt weggewerkt. Er waren tot hiertoe twee soorten kamers voor bewoners in woonzorgcentra: de kamers voor de zwaardere zorgbehoevende (RVT) bewoners, die een hogere subsidie krijgen en de kamers voor lichtere zorgprofielen (ROB) met een beperktere financiering. Vanaf vandaag is dit verleden tijd.

Tot eind juni kregen zo’n 11.300 zwaar zorgbehoevenden (van de ongeveer 82.000 bewoners) niet de gepaste subsidie. Deze structurele onderfinanciering woog op de kwaliteit van de zorg en vertaalde zich in een hogere werkdruk voor het personeel en/of een hogere factuur voor de bewoner.

Deze historische scheeftrekking wordt nu weggewerkt. Vanaf 1 juli 2021 worden de ROB-personeelsnormen opgekrikt tot op het niveau van de RVT-personeelsnormen. Dit betekent concreet meer handen die de zorg kunnen dragen. Door de opheffing van die discriminatie kunnen er tot 2260 extra medewerkers aangeworven worden.  

Het heeft 40 jaar geduurd om deze onrechtvaardigheid weg te werken. OKRA heeft in het verleden, samen met de koepelorganisaties van woonzorgcentra, verschillende acties opgezet om deze onrechtvaardigheid aan te kaarten bij verschillende beleidsvoerders. Dit met wisselend succes. We zijn dan ook verheugd dat na 40 jaar we eindelijk ons doel bereikt hebben.