Met deze nieuwsbrief beginnen we met OKRA-BELANGENBEHARTIGING een nieuw kalenderjaar. We wensen alle OKRA-belangenbehartigers daarbij een goede gezondheid en de energie om dit jaar opnieuw ergens een steentje te verleggen in een rivier op aarde. Zodat het water er anders loopt dan voorheen. Zodat we weer wat dichter komen bij een samenleving waarin iedereen telt, ongeacht zijn leeftijd. Waarin iedereen wordt gewaardeerd voor zijn inbreng en mogelijkheden. Waarin ouderdom geen nadeel hoeft te zijn, maar een pluspunt. Waar we met OKRA weer wat onrechtvaardige leeftijdsgrenzen kunnen afbreken. Omdat ouderdom geen ziekte is. En ook geen maatschappelijke kost, hinder of last.

Het afgelopen jaar hebben we met OKRA-BELANGENBEHARTIGING op nationaal vlak werk gemaakt van een respectvolle behandeling van ouderen in woonzorgcentra. Van een betere bescherming tegen prijsverhogingen. Van vlot toegankelijke informatie over de kwaliteit van woonzorgcentra. Toen mails en overleg niet meer hielpen, zijn we naar de hoogste rechtbank gestapt. Om ook ouderen in woonzorgcentra recht te geven op de energiepremies, net als alle andere burgers. We waren de voortrekker in het behoud van het NMBS seniorentarief en hebben bezwaar gemaakt tegen een beperking van rijbewijzen louter op basis van leeftijd. We probeerden te voorkomen dat minder mobiele ouderen ontmoedigd geraken om zelf te komen stemmen in juni of oktober. Ook namen we het voortouw in de strijd voor meer bankautomaten en voor het behoud van niet-digitale dienstverlening bij banken en elders. We wezen op de rechten van ouderen bij pensioenhervormingen of fiscale plannen.

Ook lokaal en provinciaal is op diezelfde nagels geklopt en tegelijk ook werk gemaakt van kleine en grote zorgen van ouderen. Vaak in stilte, onopvallend. Nabije zorg verdraagt geen licht van schijnwerpers. Maar soms deden we ook acties met de grote trom, als dat nodig was. Vaak met succes, af en toe met een forse tegenslag.

Met jouw steun en jouw werk willen we daar samen mee verdergaan in 2024. Omdat het nodig is. Omdat leeftijdsdiscriminatie blijft woekeren. Omdat we niemand willen loslaten en elkaar goed willen blijven vasthouden. Omdat we naar een samenleving willen waar iedereen telt, ongeacht je talenten, je capaciteiten, je herkomst, je vermogen, je inbreng of het aantal jaren op de teller.

We hebben je daarbij hard nodig.