Belangenbehartiging trekt met vrijwilligersdelegatie naar het Grondwettelijk Hof

Sjoekesdag – 14 februari

De cel belangenbehartiging trok - op de OKRA's Sjoekesdag - naar de hoorzitting van het Grondwettelijk Hof in hartje Brussel. Inzet was de discriminerende beslissing van de overheid om bewoners van woonzorgcentra uit te sluiten van de energiepremies die particuliere huishoudens met een contract bij een elektriciteitsleverancier wel toegewezen kregen.

Deze discriminatie was voor OKRA aanleiding om een procedure tot vernietiging van dit onrecht op te starten bij het Grondwettelijk Hof.

Even kaderen

De federale regering maakte zich er gemakkelijk van af met de bewering dat premies voor ouderen in woonzorgcentra een bevoegdheid zouden zijn van de gemeenschappen.

Door de federale regering werd een btw-korting op elektriciteit geregeld, vanaf 1 maart 2022, voor alle particuliere gebruikers met een contract bij een elektriciteitsleverancier. Ook een eerste verwarmingspremie van 100 euro werd toegekend maar bewoners van woonzorgcentra werden uitgesloten. In oktober kwam er een tweede ondersteuningsmaatregel. Alle gezinnen met een individuele aansluiting kregen voor november en december (2022) een premie van nagenoeg 200 euro per maand. Opnieuw werden de bewoners van woonzorgcentra uitgesloten. Voor een derde regeling (200 euro per maand voor de eerste drie maanden van 2023) werden bewoners van woonzorgcentra opnieuw uitgesloten. Nadat de Raad van State had bevestigd dat de federale overheid wel degelijk bevoegd is, werd het argument 'dat deze bewoners van woonzorgcentra niet op een zelfde niveau getroffen werden door de prijsstijging van de energiefactuur' gebruikt. Om tegen deze drie maatregelen in te gaan, stapte OKRA naar het Grondwettelijk Hof.

De eerste procedure bij het Grondwettelijk Hof kreeg een beslissing in november 2023.

Het Hof erkende de nadelige behandeling van bewoners van woonzorgcentra, maar vond dat de regering dwingende redenen kon inroepen om deze discriminatie te rechtvaardigen: de noodzaak om snel in te grijpen in de plots gestegen energiekosten van de burgers. Onze vraag om de discriminerende bepalingen te vernietigen werd afgewezen. Deze teleurstellende uitspraak laat weinig hoop voor de tweede en volgende procedure.

Voor de hoorzitting bij het Hof over de tweede procedure, trokken we met een delegatie van ruim 20 vrijwilligers en beroepskrachten naar Brussel op ‘Sjoekesdag’ om onze eisen de nodige kracht bij te zetten. Of het Hof van onze aanwezigheid en ons betoog onder de indruk was, moeten we afwachten, maar zeker is dat we alles in het werk stelden om deze ontluisterende discriminatie van bewoners van woonzorgcentra aan te kaarten. Op 21 maart 2024 volgt de uitspraak…