OKRA ondersteunt de eisen van ACV Puls voor een volwaardige eindejaarspremie in de ouderenzorg

Met OKRA-belangenbehartiging en OKRA-ZORGRECHT ijveren we al jarenlang voor een betere, toegankelijkere, performantere ouderenzorg. En terecht, want de uitdagingen waar de sector al jaren tegenaan kijkt, zijn niet te onderschatten. Hierbij mogen we niet voorbijgaan aan het feit dat er in de ouderenzorg tal van bekwame en gemotiveerde zorg- en verpleegkundigen aan de slag zijn die dag in dag uit het beste van zichzelf geven. Het is van het allerhoogste belang om deze onmisbare krachten in de sector aan de slag te houden en hen te waarderen voor het werk dat ze doen.

Eén van de manieren om dat waar te maken, is hen op een correcte manier te verlonen en hun inspanningen te honoreren. Het is des te onbegrijpelijker dat verpleeg- en zorgkundigen in de ouderenzorg, in de revalidatiecentra, de psychiatrische verzorgingstehuizen en het beschut wonen een beduidend lagere eindejaarspremie krijgen dan hun collega’s in de ziekenhuizen en de thuiszorg. Een verschil dat maar liefst 455 euro minder bedraagt.

Vorig jaar kwam minister Crevits over de brug met eigen budgetten om het verschil uit ‘eigen’ zak bij te passen, maar dit jaar bleef het oorverdovend stil. Daarom voerde ACV Puls actie op 7 december, aan en in de omgeving van het kabinet van minister Crevits om een volwaardige eindejaarspremie in de sector te eisen. Omdat OKRA de eisen van ACV Puls volledig onderschrijft, waren we met een symbolische delegatie aanwezig om de actievoerders een hart onder de riem te steken.

Na een korte toespraak van Bart Thys, sectorverantwoordelijke ouderenzorg van ACV Puls, aan het kabinet van minister Crevits ging de optocht letterlijk in begrafenisstemming richting een veld in de buurt om de eindejaarspremie ten grave te dragen. Gelukkig kwam het niet zover en weigerde de ‘master of ceremony’ de volwaardige eindejaarspremie te begraven, wegens ‘nog niet overleden’. En gelijk had hij, want op 16 december jl. liet minister Crevits weten de eis van de sector terug in te willigen, al is de tussenkomst voor een volwaardige eindejaarspremie maar eenmalig. Het is nu aan het overleg tussen de minister en de sociale partners om een duurzame oplossing uit te werken.