OKRA stapt nog eens naar Grondwettelijk Hof, nu om rusthuisbewoners de energiepremie te geven!

Persbericht

OKRA, de grootste Vlaamse ouderenvereniging, heeft een procedure gestart bij het Grondwettelijk Hof om de bepalingen rond het toepassingsgebied van de wet op het eerste energiepakket te laten vernietigen. Deze bepalingen zijn discriminerend omdat ze ouderen in woonzorgcentra uitsluiten. Ouderen in woonzorgcentra betalen net als andere Belgen voor de gestegen energiekosten. Het is daarom niet fair dat ze worden uitgesloten van deze premies.

Een uitspraak van het Grondwettelijk Hof laat nog maanden op zich wachten. Eerder ging OKRA ook al in beroep bij het Grondwettelijk Hof over de uitsluiting van bewoners van woonzorgcentra bij de verwarmingspremie van 100 euro. OKRA hoopt dat de regering niet zal wachten op een uitspraak van het Hof om recht te doen aan de bewoners van woonzorgcentra.

Met de wetten op het eerste en tweede energiepakket voorzag de regering in maandelijkse premies van 61 euro voor elektriciteit en 135 euro voor gas. Dat werd geregeld in twee aparte wetten: een eerste wet regelde dat voor de maanden november en december 2022, een tweede wet voor de maanden januari, februari en maart 2023. De regering koos telkens voor een snelle regeling via de elektriciteitsfactuur, zonder dat een hele administratie moest worden opgezet om miljoenen Belgen snel die premie te betalen.

OKRA vroeg al eerder om ook de bewoners van woonzorgcentra op te nemen in deze premieregeling. Bewoners van woonzorgcentra vielen immers uit de boot omdat ze op hun kamer geen aparte individuele elektriciteitsaansluiting hebben met een elektriciteitsleverancier. Ze betalen wel met hun dagprijs aan het woonzorgcentrum onverminderd de kost van de gestegen energieprijzen. De Vlaamse woonzorgcentra verhoogden in 2022 hun prijzen met gemiddeld 197 euro per maand, de Waalse woonzorgcentra met 221 euro.

Alle regeringspartijen bleven doof voor de vragen van OKRA. Ze weigerden om een regeling uit te werken voor bewoners van woonzorgcentra. En evenmin voor bewoners van assistentiewoningen of serviceflats die hun energie geleverd krijgen via een aanpalend woonzorgcentrum. Zonder individueel contract met een elektriciteitsleverancier krijg je met deze wet geen premie. Bij de bespreking van de wet werd dit in het parlement verdedigd met als enig argument dat energiepremies geven aan bewoners van woonzorgcentra geen federale bevoegdheid was.

De Raad van State sprak dat argument uitdrukkelijk tegen. Dat deed de Raad al eerder in 2009, ook bij de recente btw-verlaging, en nog eens bij de wet op het tweede energiepakket. Het was volgens de Raad van State wel degelijk een federale bevoegdheid. Het uitsluiten van bewoners van woonzorgcentra vond de Raad strijdig met de verplichte gelijke behandeling van alle Belgen. Het mocht niet baten: de regering zette door, zorgde er met een trucje voor dat advies vragen over hun wet aan de Raad van State niet nodig was, en liet alles goedkeuren in het parlement.

OKRA kreeg vanop alle politieke banken veel begrip voor de vraag om ook bewoners van woonzorgcentra diezelfde compensatie te geven voor de gestegen energiekosten. Maar de ene partij wees naar de andere, het ene kabinet naar het andere, de federale regering naar de Vlaamse regering, en de Vlaamse regering naar de federale regering. Zo ging het ook bij de vorige discussie over de verwarmingspremie van 100 euro. Maar een concreet voorstel is er tot op vandaag niet. En geen enkele bewoner van een woonzorgcentrum kreeg de premie.

Intussen verstreek bijna de uiterste periode om bij het Grondwettelijk Hof een vernietiging te vragen van de wet met de bepalingen waarbij ouderen in woonzorgcentra werden uitgesloten.

OKRA wil niet langer laten sollen met de ruim 80 000 bewoners van woonzorgcentra in Vlaanderen, en gelijkaardige aantallen bewoners van woonzorgcentra in Brussel, Wallonië, of met de duizenden anderen in collectieve woonvormen of assistentiewoningen en serviceflats zonder individuele elektriciteitsaansluiting!