OKRA voert mee actie voor een rechtvaardige IGO-controle

Op 27 mei 2021 heeft OKRA samen met 41 andere organisaties actie gevoerd voor een rechtvaardige IGO-controle. Concreet waren er vanuit het collectief drie eisen geformuleerd:

  • De procedures te wijzigen vooraleer de controles te hervatten.
  • Opheffing van de maximumgrens van 29 dagen verblijf buiten België voor IGO-gerechtigden.
  • Omschakeling naar een vereenvoudigd, administratief en humaan systeem, dat rekening houdt met de realiteit en de moeilijkheden die IGO-gerechtigden ervaren. Een geautomatiseerde controle op basis van het Rijksregister moet overwogen worden.

Tijdens de actie werden mensen symbolisch opgesloten in houten kooien/ gevangenissen. Door hen op het einde van de actie te bevrijden riepen we de regering de Croo op om de procedure grondig te hervormen. IGO-gerechtigden riskeren levenslange opsluiting in armoede.

"IGO-gerechtigden zijn kwetsbaar, geïsoleerd en staan onder druk. Terwijl wij geleidelijk onze vrijheden herwinnen, blijven zij in quarantaine.”

Minister Lalieux sloot de actie af met enkele bemoedigende woorden. Ze bevestigde de opschorting van de IGO-controles tot september 2021. Ook bevestigde de minister dat bepaalde personen niet meer zullen worden gecontroleerd, denk maar aan de 80-plussers. Hier zijn we vanuit OKRA uitermate tevreden over, maar dit is natuurlijk niet voldoende! De minister bekijkt diverse mogelijkheden om de procedure te hervormen en hoopt op het einde van het jaar dit te kunnen voorleggen.

OKRA kreeg de eer om te speechen in aanwezigheid van minister Lalieux. Hieronder enkele sfeerbeelden. Herbeluister zeker ook onze speech!